Google

Saturday, November 10, 2007

Το περιεχόμενον του σοσιαλισμού

Τι σημαίνει σοσιαλισμός; Ο καθένας στην Ελλάδα πιστευεί ότι σοσιαλισμός είναι ο,τιδήποτε του αρέσει. Εάν διαβάσετε τα διάφορα βιβλία και τας δηθεν μελέτας των Ελλήνων αυτοαποκαλουμένως σοσιαλιστών θα διαπιστώσετε, ότι η αποφεύγουν να δώσουν ένα ορισμόν του σοσιαλισμού η υποστηρίζουν αντιφατικούς όρους ή κκαι το συνέθεστερον γράφουν ολόκληρα κατεβατά και στο τέλος σου λέγουν αυτο είναι το περιεχόμενον του σοσιαλισμού.

Οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι και οι ψευδοεπιστήμονες της κοινωνιολογίας αγνοούν τι είναι πραγματικώς ο σοσιαλισμός . Με αποτέλεσμα η μάζ ν είναι κακώς πληροφορημένη περι σοσιαλισμού. Εάν αμφιβάλλετε δεν έχετε παρά να ρωτήσετε τους "σοσιαλιστάς" που γνωρίζετε και να βεβαιωθήτε, ότι ο καθένας του έχει δαιφορετικήν γνώμη απο τον άλλο.

Οι αδαείς συνηθίζουν να συγχέουν τον σοσιαλισμόν με τας κρατικοποιήσεις και τα λεγομένας κοινωνικοποιήσεις. Πιστευούν δηλαδή ότι, όταν σε ένα κράτος κρατικοποιηθούν ή κοινωνικοποιηθούν αι επιχειρήσεις (λίγα, πολλαί, όλαι) τότε εγκαθιδρύεται σοσιαλιστικόν πολίτευμα. Αναμφισβητήτως αι αμαθείς έχουν την εντύπωσιν ότι η βάσις του σοσιαλισμού είναι η οικονομία.

Αυτη η υλιστική αντίληψις δεν ανταποκρίνεται στην αληθή ουσία του σοσιαλισμού , ο οποίος είναι ηθικόν αίτημα. Την άποψιν οτι ο σοσιαλισμός είναι ηθικόν αίτημα υπεστήριξε και ανέλυσε στην Ελλάδα με αξιοθαύμαστον επιχειρηματολογίαν ο Γεωργιος Παπανδρέου(ο παλίος) , ο οποίος απεριφράστως διεκήρυξεν , ότι "ο σοσιαλισμός δεν είναι δόγμα οικονομικόν , είναι ηθικόν αίτημα"(Γ.Παπανδρέου "Πολιτικά κείμενα" Γ' σελ. 213 εκδ. "Μπαϋρον". Ο ίδιος πολιτικός είς βαρυσημαντόντον άρθρο του στην "Καθημερινή"(10 Αυγούστου 1947) με τίτλο "Ο μεταπολεμικός κόσμος" ανέλυσε την κρίσι του σοσιαλισμού στο ιδεολογικόν επίπεδον. Εάν έζη και έβλεπε τα ρεζιλίκια των σημερινών σοσιαλιστών ποιο ξέρει τι θα έγραφε με το καυστικόν του ύφος.

Εκείνοι που παριστάνουν τον ιδεολόγο σοσιαλιστήν υποκρίνονται , διότι φωνάζουν για σοσιαλισμόν και εφαρμόζουν καπιταλισμόν. Παρακαλώ να προσέξετε την άποψιν μου. Ένας π.χ. που ισχυρίζεται ότι είναι Χριστιανός και δεν ζω ως Χριστιανός. ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ.

Διότι το να είσαι κάτι πρέπει να το βιώνης. Αν δεν το ζής όπως λέγεις , δεν είσαι αυτό που λέγεις.

Σήμερα στην Ελλάδα , βλέπω ότι όσοι κάνουν τον σοσιαλιστήν , έχουν θαλαμηγούς, ιδιωτικάς νήσους, ιδιοκτητά ξενοδοχεία, βιομηχανίας, βτύονονται πανάκριβα και γενικώς διαβιούν ως οι προκλητικώτεροι κεφαλαικράται.

όπως εξελίχθη η κατάστασις δύο πράγματα είναι βέβαια. Πρώτον ότι ο σοσιαλισμός πάσχει απο πολιτικήν ,κοινωνικήν και οικονομικήν αοριστίαν και δευτερο οι σοσιαλισταί αληθώς είναι οι χειρότεροι καπιταλισταί.

(Εγω είμαι σοσιαλιστρία , το παιδί μου όχι.....) χμμ...

Thursday, November 1, 2007

Wednesday, October 24, 2007

Να είμαστε δυνατή

Ειναι σκληρή η αίσθηση πως χάνεται η Πόλη για μας ολότελα , μα δε με ταράζουν βυζαντινά όνειρα τόσο όσο η γνώση πως, είτε την έχουμε είτε δεν την έχουμε την Πόλη, είμαστε μέτριοι , ψόφιοι , κοιμισμένοι, κακομοιριασμένοι και μέτριοι , μέτριοι . Οι λέξεις "Να πάρουμε την Πολη" είναι σύμβολο που δε σημαίνει : "Να ξαναφτειάσουμε τη βυζαντινή αυτοκρατορία" παρα "Να είμαστε δυνατή"

Πρέπει να νιώθω την Πόλη όπως πρέπει να νιώθω και την αρχαία και τη μακεδονική Ελλάδα. Δε σημαίνει πως πρέπει να γίνουμε αρχαίοι Έλληνες ή μακεδόνες ή βυζαντινοί. Σημαίνει πως είναι ανάγκη να ξέρω την περασμένη μου ζωή εγώ, να μη λησμονώ τα παλιά καλούπια που μπόρεσε να βρεί ο Ελληνισμός για να γίνει κράτος ανάμεσα στα κράτη, και ξανοίγοντας όσο μπορώ την τωρινή ζωή μου να ξεκαθαρίζω το δρόμο, να βρώ το νέο τύπο που θα διαλέξει το έθνος για να γίνει κράτος δυνατό...


ΟΣΟΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ - ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

Monday, October 15, 2007

Εθνικαί διεκδικήσεις, ΤΩΡΑ!

Έχει επικρατήσει η αντίληψις ότι καλή είναι μια κυβέρνησις , ή οποία δίδει παροχάς και γενικώς ο λαός ικανοποιείται απο την οικονομική της πολιτική.

Αυτον τον υλιστικόν τρόπον αξιολογήσεως κάθε κυβερνήσεως ακολουθούν οι συμφεροντολόγοι που ενδιαφέρονται για την καλοπέρασί των και βλέπουν μόνο την σημερινή ιδιοτέλεια τους.

Απεναντίας οι πραγματικοί πατριώται αποδίδουν πρωτίστην σημασίαν στο εθνικοπολιτικό πρόγραμμα κάθε κυβερνήσεως και όχι στο αν θα αυξήση τας συντάξεις ή τους μισθούς ή αν θα δώση δάνεια στους βιοτέχνας ή θα χαρίση τα αγροτικά χρέη κ.τ.λ.

Τα δημοκρατικά κόμματα διαπαιδαγωγούν τον λαόν να τα εκτιμά αναλόγως προς όσα οικονομικώς του προσφέρουν. Μεταξύ των μάλιστα συναγωνίζονται ποιος θα δώση τα περισσότερα οικονομικά οφέλη στας διαφόρους τάξεις.

Ετσι αναγνωρίζεται στην πράξι ότι δεν υπάρχουν κόμματα που αν θέτουν εθνικούς σκοπούς, αλλά μόνον οικονομικούς. Ένα κόμμα π.χ. που θα διεκήρυττε ότι, αν πάρη την εξουσίαν θα οργανώση απελευθερωτικόν κίνημα στην βόρειον Ηπειρόν ή θα κηρύξη την ένωσιν της Κύπρου με την μητέρα Ελλάδα, δεν θα εψηφίζετο απο τον λαόν. Ασφαλώς και δεν θα εψηφίζετο! Διότι οι μικροαστοί , τα πλληκάρια της φακής οι φοιτηταί, το βιομηχανικόν κεφάλαιον, οι έμποροι κ.τ.λ. ανησυχούν απο τέτοιας διακηρύξεις. Όλοι αυτοί πάση θυσία επιδιώκουν την αποφυγήν περιπετειών. Ο κομσάκης θέλει την ησυχία του. Δεν αισθάνεται κάποιαν υποχρέωσιν αγώνος για το έθνος. Τον απασχολεί το μεγαλύτερο κέρδος , η ευκολώτερα ζωή.

Ούτε η εκκλησία θα συγκινηθή. Το πολύ-πολύ που κάνει έιναι εράνους για την αποπεράτωσιν ιερών ναών, αλλα γαι την ΒΟΡΕΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΝ, την Κύπρον κ.τ.λ. προσποιείται ότι δεν υφίσταται ζήτημα. Άλλως τε επισήμως διεκηρύχθη ότι δεν διεκδική η Ελλάς τίποτε απο κανένα. Τι θα πη αυτό; Ποιός έχει το δικαίωμα να ομιλή για λογαριασμό της Ελλάδος και να παραιτήτε των εθνικών μας διεκδικήσεων στον Βορρά και στην Ανατολή;

Ούτε ο λεγόμενος πνευματικός κόσμος ενδιαφέρεται για τας εθνικάς διεκδικήσεις. Καθηγηταί και ακαδημακοί φροντίζουν για την θεσούλα τους, να δούν το ονοματάκι τους σε κάποια εφημερίδα, να τους βάλλουν σε τίποτε συμβούλια κ.τ.λ. Στα πανεπιστήμια και στην ακαδημίαν επικρατεί βαθύς λήθαργος , πλήρης παχυδερμισμός γαι τας εθνικάς μας διεκδικήσεις. Ακόμη και οι πολιτικοποιημένοι άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών αγνοούν τα δίκαια εδαφικά αιτήματα της Ελλάδος. Ως τυπικό παράδειγμα φέρω τον μπολσεβίκο Ρίτσο(επέθανε το 1990), ο οποίος αντι να γράψη για την Βόρειον Ηπεριόν εθεώρησε κοινωνικώς χρήσιμον να μας περιγράψη σε βιβλίο του υον αυνανισμόν. Ωραίοι πνευματικοί οδηγοί της νεολαίας!

Ούτε το κεφάλαιο έχει εθνικήν ανάτασιν. Παλαιότερα οι πλούσιοι που ήσαν κεφαλαιούχοι και όχι κεφαλαικράται προθύμως εξώδευαν τεράστια ποσά υπέρ εθνικών ή κοινωνικών σκοπών. Έτσι έγιναν γνωστοί ώς εθνικοί Ευεργέται.

Οι πλούσιοι τότε ήσαν. ψυχικώς, άρχοντες. Ένω τώρα , με ελαχίστους εξαιρέσεις, οι πλούσιοι η αδιαφορούν και κυττάζουν να αυξήσουν τα χρήματα των ή παρουσιάζονται στην δημόσια ζωή όχι δια της προβολής των σε εθνικό ή κοινωνικό επίπεδο , αλλα σε επίπεδο ποδοσφαιρικό. Δαπανούν εκατομμύρια για αγοραπωλησίας ποδοσφαιριστών και σε άλλα τέτοια που ταιριάζουν στην πνευματική τους ποιηότητα. Ποιός εφοπλιστής εσκέφθη να χρηματοδοτήση απαλευθερωτικό μέτωπο στη ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ, ανατρεπτική οργάνωσι στην Τουρικία, επανάστασι στην Κυπρο ; Ποιος εφοπλιστής εσκέφθη να χρηματοδοτήση π.χ. στον πολιτισμτικό χώρο την έκδοσι των Αρχαίοελλήνων συγγραφέων; Ώστε το όνομα του να μπή για πάντα στην ιστορία. Τίποτα απο αυτά. Μόνο ποδόσφαιρο , διξιώσεις και κοσμική στήλη. Ούτε οι εργάται που καθε λίγο και λιγάκι συγκετρώνονται για να εκδώσουν ψηφίσματα υπέρ της Νικαράγουας ή των Σαντινίστας ασχολούνται με τας εθνικάς μας διεκδικήσεις. Τα μεγάλα ιδανικά των εργαζομένων που παριστάνουν τους "μπροστάρηδες" σ' όλους τους αγώνες είναι να μειωθή το χρονικό όριο συνταξιοδοτήσεως , να ελαττωθούν αι εβδομαδιαίαι ώραι εργασίς , να τους αναγνωρισθή κάποιον επίδομα κ.τ.λ. Ή μήπως έχω λάθος; Είδατε ποτέ σας την Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος να πρωτοστατή σε εκδηλώσεις για τα δικαιώματα εθνικής ανεξαρτησίας των αδελφών Βορειοηπειρωτών; Είδατε τα εργατικά κέντρα έστω να δημοσιεύσουν ανακοινώσεις για τας Ελληνικά εθνικάς διεκδικήσεις;

Δεν επιθυμώ να δημιουργηθή καμμία παρεξήγησις. Όπωσδήποτε η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων είναι εθνικισταί και δυναμικοί πατριώται. Έτσι τέλος πάντων υποθέτω. Εγώ βεβαίως δεν αναφέρομαι σ' αυτούς , αλλά στην ηγεσία των εργατικών σωματείων, η οποία εκτρελεί κομματικάς εντολάς και σιωπούν λές και δεν υπάρχει η Βορειο Ηπειρός, η Ιμβρος, η Τένεδος , τα ελληνικά εδάφη της Ανατολικής Ρωμυλίας , και οπωσδήποτε αι απαράγραπτοι απαιτήσεις μας στην Ιωνία.

Οι Έλληνες πρέπει να ζούν με το όνειρο , ότι δεν θα πηγαίνουν πάντοτε στην ΚΩσταντινούπολι σαν τουρίσται . Όνειρο τώρα ...

(συνεχίζεται....2)

Wednesday, October 10, 2007

ΑΙΣΧΟΣ!!!!!!

Οι εταιρείες ανακαλύπτουν την "MACEDONIA"

Σύμφωνα με το Balkan Investigative Reporting Network τα τελευταία 3 χρόνια οι ελληνικές επενδύσεις στα Σκόπια έχουν σημειώσει σημαντική μείωση. Αυτό ήταν και ένα απο τα κύρια θέματα του Forum του Εμπορικού Επιμελητηρίου των Σκοπίων όπου πολλοί από τους συμμετέχοντες συμφώνησαν πως αυτό είναι αποτέλεσμα της διαμάχης γύρω απο το όνομα.

Η Ελλάδα πάντως είναι απο τους κυριότερους επενδυτές (αν όχι ο κυριότερος) στην γειτονική χώρα με μεγαλύτερες επενδύσεις την Cosmofon (της COSMOTE), την OKTA (των ελληνικών πετρελαίων) και την Stopanska (της ΕΘνικής τράπεζας) και πολλές ακόμα.

Το θέμα που προκύπτει είναι γιατί και σε αυτή την περίπτωση η Ελλάδα ουδεμία σχέση έχει με ότι συνηθίζεται στην διπλωματία ανά τον κόσμο...με ότι δηλαδή συνηθίζεται στις σοβαρές χώρες!
Δηλαδή...γιατί δεν χρησιμοποιεί και τις επενδύσεις ως μοχλός πίεσης για να ικανοποιηθούν τα εθνικά αιτήματα της.
Σίγουρα πάντως μέχρι τώρα κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει καθώς όπως έχουμε δει γίνεται αρκετές φορές χρήση του ονόματος "MACEDONIA" αντί του FYROM. Απο επιχειρηματικής άποψης αυτό ίσως είναι κάτι που θα μπορούσε να πει κανείς οτι "επιβάλεται" για να ορθοποδήσει ενας οργανισμός στο ξένο έδαφος. Ποιος οργανισμός όμως; Δε μιλάμε για τις δεκάδες επιχειρήσεις - παραρτήματα στα Σκόπια, αλλά για τους εθνικούς μας "γίγαντες".
Αντίθετα οι επενδύσεις που γίνονται μέχρι τώρα συμβάλουν με τον τρόπο τους ώστε να εδραιώνονται ακόμη περισσότερο οι επιδιώξεις της FYROM. Καθώς στις περίσσοτερες των περιπτώσεων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από την γειτονική κυβέρνηση και ως επιπλέον επιχειρήματα στην προπαγάνδα της περί ονόματος.

Ενα παράδειγμα είναι αυτό της Cosmofon. Πριν λίγες ημέρες βρήκαμε στο site της εταιρείας που ανήκει 100% στην Cosmote
Δείτε την σελίδα που υπήρχε πριν και έλεγε που ανήκει η cosmofon
και εδώ μπορείτε να δείτε την επίσημη σελίδα της cosmote που το επιβεβαιώνει

Στην σελίδα της cosmofon βρήκαμε δεκάδες αναφορές σε χώρα "Μακεδονία" καθώς και ένα flash που παρουσίαζε την κάλυψη του σήματος της εταιρείας με τη φράση "Macedonia, in the palm of your hand"!!!!!! Το θέμα, όπως ήταν λογικό, διαδόθηκε και η εταιρεία κατέβασε την σελίδα σε λιγότερο από 24 ώρες!!!!Για ποιον λόγο όμως βρίσκονταν τόσο καιρό εκεί; και τι πρέπει να γίνεται κάθε φορά; θα πρέπει να τους κυνηγάνε οι απλοί πολίτες; θα πρέπει να σκέφτονται οι πολίτες λύσεις όπως το μπουκοταζ επιχειρήσεων;επίσημη θέση και στρατηγική της κυβέρνησης δεν υπάρχει;

Φυσικά μια εταιρεία αυτού του μεγέθους δεν δραστηριοποιείται μόνο στο Ιντερνετ, οπότε είναι λογικό παρόμοιες αναφορές να ξεφεύγουν και σε άλλες περιπτώσεις. Ενα παράδειγμα είναι και οι διαφημίσεις που δημιούργησε πέρσι η εταιρεία New Moment για την Cosmofon. Δε γνωρίζουμε αν αυτές τελικά παίχτηκαν στις εκεί τηλεοράσεις, όμως και εδώ οι αναφορές σε χώρα Μακεδονία είναι σαφείς και ιδιαίτερα προκλητικές όπως μπορείτε να δείτε και σεις στα video που βρήκαμε. Βίντεο που κάποιος κακοπροαίρετος θα μπορούσε να ισχυριστεί πως ούτε αυτά είναι τυχαία, καθώς στο ένα μας δείχνουν τους Ρώσους να μιλάνε σαφώς για "Macedonia" (την μια υπερδύναμη την έχουν στο πλευρό τους, την άλλη την έκαναν βίντεο). Και στο άλλο μας δείχνουν αστροναύτες Ιάπωνες που αναφέρονται και αυτοί σε "Μacedonia" (Τη γνωρίζουν ακόμα και στο διάστημα!).






Είναι σοβαρό όμως ο OTE, η Cosmote και κάθε ελληνική εταιρεία που επενδύει στα Σκόπια να παρουσιάζουν άλλη εικόνα από την επίσημη θέση της Ελληνικής κυβέρνησης;
Είναι σοβαρό να μην υπάρχει συντονισμός μεταξύ των επιχειρήσεων και των αρμόδιων υπουργείων;
Υπάρχει άλλο κράτος στον κόσμο που βγάζει τα μάτια του με τα ίδια τα χέρια του;
Είναι σοβαρό ή όχι που και σε επίσημα στοιχεία της ελληνικής Cosmote ξεφεύγουν (αφού στο ίδιο report οι υπόλοιπες αναφορές στη FYROM είναι σωστές) τέτοιες αναφορές;


Σε ποιά "Μακεδονική Μουσική" αναφέρεται η χορηγία του Φεστιβάλ "Ημέρες Μακεδονικής Μουσικής" απο την θυγατρική της Cosmote στην χώρα των Σκοπιων;
Και άντε να πούμε πως η Cosmofon λειτουργεί στα Σκόπια οπότε είναι "αναγκασμένη" χάρι του ανταγωνισμού να περνάει και κάποια πράγματα διαφορετικά ώστε να μπορέσει να προχωρήσει στην αγορά.

Στην αντίστοιχη εταιρεία της Βουλγαρίας την Globul τι συμβαίνει; που πάλι και εκεί συναντάμε ατυχείς αναφορές σε χώρα "Μακεδονία"


http://www.google.com/search?q=site:globul.bg+macedonia


Ακόμα και στην Αλβανική αντίστοιχη, την AMC, υπάρχουν αναφορές σε "Μακεδονία", παρά την εμφανή γραμμή να αποκαλείται η χώρα FYROM.


http://www.google.com/search?q=site:amc.al+macedonia


Φυσικά η Cosmote και ο OTE δεν είναι οι μόνες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα Σκόπια. Δεκάδες άλλες έχουν παραρτήματα εκεί, και αρκετές από αυτές έχουν παρόμοια λάθη που έχουν ξεφύγει στις ιστοσελίδες τους και όχι μόνο. Κάποια παραδείγματα (με τη σειρά που ακολουθούν) είναι η Εθνική τράπεζα Ελλάδος, ο βερόπουλος, η Alpha Bank και η Intracom,



http://www.stb.com.mk/eng/index.asp


http://www.vero.com.mk/index_eng.htm







http://www.intracom.com.mk/Company/Content_comp_INTRsk.htm



Το Υπουργείο Εξωτερικών και οι διπλωμάτες μας στα Σκόπια τι κάνουν;
δε μπορούσαν να προσεγγίσουν όλες αυτές τις ελληνικές εταιρείες εξ αρχής με κάποιες κατευθύνσεις σε αυτό το ευαίσθητο θέμα;
Επίσημη πολιτική υπάρχει ή όχι;
Γιατι όλα αυτά είναι δείγματα πολιτικής "μπάχαλου" και διπλωματίας "ωχαδερφισμού"

Την έρευνα για το θέμα έκανε η Δημοσιογραφική Ομάδα "Antivirus" σε συνεργασία με το greekalert.


Wednesday, October 3, 2007

Η προδομένη δεξία

Δεν είναι η πρώτη φορά που ενθυμούμαι την Δεξία μετα των εκλογών. Πάντα το κάνω. Αν εξαιρέση κανείς τον Ι.Μεταξά και τον Στρατάρχη Παπάγο η δεξιά δεν είχε ποτέ της δεξιούς αρχηγούς. Έτσι κατά καποιο τρόπον οι δεξιοί , αναγκαστικώς εψήφιζαν κόμματα, που ενεφανίζοντο ως δεξιά, ενώ στην πραγματικότητα εσφετερίζοντο τους ψήφους των δεξιών. Οι δεξιοί αντιμετώπισαν τον σλαβομπολσεβικισμό κατά την διάρκειαν του συμμοριτπολέμου και ενίκησαν, δίχως ποτέ να απολαύσουν τα αγαθά της νίκης των. Διότι επεκράτησε μια εξωφρενική νοοτροπία, που δυστηχώς εξακολουθή να ισχύη.

Η ηγεσία της Δεξίας εθεώρησε αναγκαίο να καλοπιάνη τους αριστερούς. Η τακτική της ήτο ότ, τούς δεξιούς τους έχομεν απωσδήποτε, ας κυττάξωμεν τους αριστερούς. Ακόμη και στας δημόσιας υπηρεσίας εξυπηρετούντο καλλίτερον οι αριστεροί , οι "κεντρώοι", οι κομμουνισταί παρα οι δεξιοί , διότι αυτούς τους είχον εξασφαλισμένους ως ψηφοφόρους και έπρεπε να πάρουν οπαδούς των άλλων παρατάξεων.

Εφτάσαν μάλιστα , ιδίως τότε με τον Καραμανλή και Ραλή να κατηγορούν τους δεξιούς!Είναι πράγματι καταπληκτικόν οι π Πρωθυπουργοί μιας δεξιάς παρατάξεων να λέγουν δημοσίως ότι δεν είναι δεξιοί. Το χειρότερο όλων το είπε ο Ράλλης "Μας κατηγορούν ως δεξιούς"!!Το να είναι λοιπόν δεξιός κατήντησε για τους αρχηγούς του κόμματος, που εψήφισαν οι δεξιοί κατηγορία.

Αιφνιδίως η "Νεα Δημοκρατία" ανεκάλυψε το ιδιολογικό της πιστευώ στον υπ' αυτής εφευρηθέντα "ριζοσπαστικόν φιλελευθερισμόν". Δυο συνεχόμεναι λέξεις που δεν σημαίνουν τίποτε. Τι είναι ριζοσπαστικός φιλελευθερισμός;Που είναι αναλυμένος;; ποιος Έλλην τον γνωρίζει, Ποι ψηφοφόροι της"Νέας δημοκρατίας" ήξεραν τον "ριζοσπαστικόν φιλελευθερισμό";; Οι κάτηκοι της επαρχίας που ηκολούθουν την "νεαν Δημοκρατιαν" την εψήφιζαν ως κόμμα της Δεξιάς και όχι ως κόμμα "ριζοσπαστικού φιελευθερισμού". Με κάτι τέτοια και με τον απηνή διωγμό της Δεξιάς κατέληξεν η "Νεα δημοκρατία" στο να χάση την εξουσίαν και να ξεπέση στην αντιπολίτευσι.

Ειναι προφανές ότι η κομμουνιστική(φιλελευθερη) προπαγάνδα ονομάζει "φασίστα" κάθε αντικομμουνιστήν. Έτσι χαρακτηρίζει και τους δεξιούς. Τους αποκαλούν φασίστας, ενώ οι κομμουνισταί είναι δημοκρατικοί , νομοταγείς και φιλήσυχοι πολίται. Και Καλά μεν οι αφελείς οπαδοί του ΚΚΕ να πιστευούν οτιδήποτε διαβάζουν στον "ριζοσπάστην" , αλλα η ηγεσία της δεξιάς δεν ντρέπεται να υιοθετή τα συνθήματα της μαρξιστικής προπαγάνδας και να θεωρή "φασίστας" τους δεξιούς;

Για τους (νεο)μαρξιστές το χειρότερο είδος δεξιού είναι οι λεγόμενοι "ακροδεξιοί", τους οποίους παρουσιάζουν σαν τους διαβόλους της πολιτικής. Ολα τα κακά προέρχονται απο την ακροδεξιά. Το γεγονός ότι οι (νεο)κομμουνισταί κατηγορούν με μίσος τους "ακροδεξιούς" σημαίνει, ότι αυτοί ενεργούν ορθώς. Οι κομμουνισταί υβρίζουν όποιον τους βλάπτει και όχι όποιον τους ωφελεί. Επομένως, όσον περισσότερον σε κατηγορούν οι μπολσεβίκοι, τόσον περισσότερον είσαι πατριώτης.

(συνεχίζεται)

Wednesday, September 12, 2007

αοπλα θα "πολεμανε" τα αεροσκαφη μας!

Πατήστε πάνω στην εικόνα ....

... λύση; ΑΠΛΗ! Να πέφτουν πάνω στα τουρκικά
τα Ελληνικά

Να αναβιώση η ΕΟΚΑ

Το εψευδοκράτος με το ψευτοσύνταγμα του και τας ψευτοεκλογάς του είναι τετελεσμένα γεγονότα, που δεν ανατρέπονται ούτε με αποφάσεις διεθνών οργανισμών , ούτε με το ανησυχο ύφος του κυπρίου προέδρου , που επι των ημερών του εξευτελίζεται η αξιοπρέπεια του κυπριακού λαού.

Αύριο, κ.Κυπριανού , το ψευδοκράτος θα οργανώση και θα εκπαιδεύση ψευδοστρατόν και θα σας επιτεθούν οι τουραλάδες, να βιάσουν όσας γυναίκας δεν εβίασαν και να υποτάξουν όσους δια της φυγής, εγλύτωσαν την δουλείαν. Και σεις θα περιφέρεσθε στον ΟΗΕ, ο οποίος στα λόγια θα καταδικάζη τους Τουρκοκυπρίους , ενώ στα έργα θα αδιαφορη , όπως ακριβώς τα δέκα τελευταία έτη κάνει.

Οι κ.Πολιτικάντιδες δεν φαίνεται αφελής. Μήπως νομίζουν ότι εμείς είμεθα αφελείς; Διατί πηγαινοέρχονται και διοτί κάθε τόσο δηλώνουν ότι το κυπριακό διέρχεται κρισιμον φάσιν; Και λοιπόν. Τι πράττουν τόσα χρόνι; Τιποτε. Α! ναι βεβαίως έχομεν δικαιον αλλα δεν το ευρίσκομεν, εχουμεν συμπαρατάξεις όχι εις κάποιαν αιματηράν μάχην, αλλά σε υπογραφάς ανακοινώσεως, έχομεν συμπαραστάσεις όχι εις δυναμικάς συγκρούσεις, αλλά είς διπλωμαικά διαβήματα, έχομεν ομοψυχίαν και συμφωνούμε απολύτως στο να αποφύγωμεν κάθε κίνδυνο και έτσι υφιστάμεθα κάθε ταπείνωσιν.

Τελος πάντων τι θέλετε κ. Πολιτικοί; Όλοι σάς λέγουν ότι έχουμεν δίκαιον. Ότι κακώς οι Τούρκοι εδιχοτόμησαν την Κύπρον, ότι κακώς ελεηλάτησαν τας κυπριακάς περιουσίας, ότι κακώς εβίασαν χιλιάδες Κυπρίας, ότι κακώς ωργάνωσαν κράτος κ.τ.λ. Όλοι συμφωνούν, ότι όλα τα κακά τα διέπραξαν οι Τούρκοι εις βάρος της Κύπρου. Τι παραπάνω θέλετε;; Μήπως θέλετε να αποβιβασθούν Βέλγοι, Γάλλοι, Ολλανδοί κ.τ.λ. για να αποκαταστήσουν τη εδαφικήν ακεραιότητα της Κύπρου; Μήπως θέλετε να στείλη Ο ΟΗΕ εκστρατευτικό σώμα , δια να εξασφαλίση την εθνικήν ανεξαρτησία της Ξύπρου;; Φυσικά τέτοια πράγματα είναι αδύνατον να συμβούν. Το ερώτημα , ωστόσον εξακολουθεί να τίθεται: Τι πέριμένετε απο τους ξένους ΠΟΛΙΤΚΟΙ;

Οι Τουρκοκύπριοι εδημιούργησαν στην πραγματικότητα κράτος. Εμείς το αποκαλούμε ψευδοκράτος. Όπως , όμως , και να το ονομάζωμεν η πραγματικότης δεν αλλάζει. Ήδη το ψευδοκράτος εσκότωσε κύπριους όχι βεβαίως με ψευδοσφαίρας. Ήδη το ψευδοκράτος αναπτύσσει εντονον διπλωματικήν δραστηριότητα στας Ισλαμικάς χώρα, ωργάνωσεν διοίκησιν , δικαιοσύνην κ.τ.λ. έχει κυβέρνησιν, έχει σημαίαν, συγκροτεί στρατόν, κάνει διεθνείς έπαφάς και το σπουδαιότερον όλων ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ. Η ελληνική και η κυπριακή κυβέρνησις το χαρακτηρίζουν ως ψευδοκράτος και προς θεμελίωσιν του χαρακτηρισμού αναφέρονται στην πολιτειολογίαν , αποδεικνύοντες έτσι, ότι δεν γνωρίζουν ούτε πολιτειολογίαν .

ΔΙότι απο ποίαν πολιτειολογικήν άποψιν το κράτος του Ντενκτάς είναι ψευδοκράτος; Απο την άποψιν εδάφους δεν είναι, διότι έχει έδαφος. Από την άποψιν πληθυσμού πάλι δεν είναι ψευδοκράτος, διότι έχει πληθυσμόν. Απο την άποψιν κυριαρχίας της πολιτικής εξουσίας επι του συγκεκριμένου χώρου και λαού δεν είναι ψευδοκράτος, αφού ασκεί την κυριαρχίαν του απολύτως. Εκ ποίων, λοιπόν, πραγματικών στοιχείων το κράτος του Ντενκτάς πρέπει να θεωρηθή ψευδοκράτος; Τα νομικά επιχειρήματα στο δημόσιο διεθνές δίκαιο δεν έχουν ουσιαστικήν αξία να δεν ανταποκρίνονται εις πραγματικάς καταστάσεις.

Επι τέλους κάποτε οι Κυπριοι οφείλουν να αποφασίσουν αν είναι άξιοι να κηρύξουν ενοπλον απελευθερωτικόν αγώνα, ή αν είναι ανάξιοι, τότε να αφήσουν τον κόσμον ήσυχον, διότι κανείς δεν πρόκειται να σκοτωθή υπέρ της Κύπρου, εφ' όσον οι Κύπριοι δεν δίνουν πρώτοι το παράδειγμα.

Η υπομονή παντού έχει τα όρια της. Μόνο στην Κύπρον είναι ανεξάντλητος. Οι Κύπριοι διαθέτουν αστείρευτα αποθέματα υπομονής, ώστε να ανέχωνται όλα τα αίσχη που οι Τούρκοι τους επιβάλλουν. Και που είσαι ακόμη! Διότι η Τουρκία , αφού οργάνωση και αξόπλιση το Τουρκοκυπριακό κράτος, ΄τοτε αυτό θα αρχίση μέσα στην υπόλοιπο κύπρο αντάρτικο των πόλεων και με άλλας πράγεις θα προκαλέση ένοπλον σύρραξιν και οι Τούρκοκύπριοι θα κυριεύσουν ολόκληρον την Κύπρον, ενώ η ηγεσία των Ελληνοκυπρίων θα διαμαρτύρεται στο ΟΗΕ και θα δηλώνη ότι "δεν θα δεχθή τετελεσμένα γεγονότα". Και ησ τάσις της Ελλάδος θα είναι η ίδια . Συμπαράστασις , συμπαράταξις, ομοψυχία. Ελπίζω, όμως, θα ευρεθούν μερικοί νέοι Διγενήδες, για νά αποπλύνουν την ατίμωσι της γης όπου αναπαύοννται τα ιερά οστά των ηρώων της ΕΟΚΑ!

Tuesday, August 28, 2007

Ποιοι; Πόσα; και Διατί;

Κατα την διάρκεια του προεκλογικού αγώνος που ήρχισε, προβλέπεται να δαπανηθούν πολλά δισεκατομμύρια επισήμως , δι΄οτι ανεπισήμος ουδείς γνωρίζει το μέγεθος των εγκλογικών εξόδων. Τα πολιτικά κόμματα δεν καταδέχονται να πληροφορήσουν το κυρίαρχον Ελληνικόν λαόν, πόσον τους στοιχίζει ή προεκλογική εκστρατεία. Διότι αν το έλεγαν πόσα πληρώνουν δια τας εκλογάς θα έπρεπε κατόπιν να αποκαλύψουν και τας πηγάς χρηματοδοτήσεως των.

Όπως είναι γνωστόν προεξάρχοντος του Κ.Κ.Ε. τα κόμματα δεν δέχονται να ανακοινώσουν απο πού παίρνουν χρήματα.(εκτός του ΛΑ.Ο.Σ.)Τα κόμματα που ευρίσκουν χρήματα;

Φυσικά εφρόντισαν να λαμβάνουν εκ του κρατικού προ"υπολογισμού ένα σοβαρό κονδύλιον, καθώς και κάτι υπόλοιπα απο την ΕΟΚ. Απο εκεί και πέραν όμως;Εδω κυρίαρχε Ελληνικέ λαέ, γίνεται χοός δισεκατομμυρίων και συ μένεις απληροφόρητος για το ποίος πληρώνει;; Πόσα πληρώνει , και κυρίως διατί πληρώνει!

όλα αυτα τα πολυτελή εκλογικά κέντρα, με τους ηλεκτρονικούς μηχανισμούς, το όργιο προπαγάνδας, αι ματακινήσεις εκατοντάδων χιλιάδων προσώπων, αι ενοικιάσεις χιλιάδψν αυτοκινήτων, ή αποσχόλησις χιλιάδων στελεχών, αι εκτυπώσεις, αι τοιχοκολλήσεις, αι προκηρύξεις, αι διοργανώσεις συγκετρώσεων, τα ενοίκια των γραφείων , αι κομματικαί εκδηλώσεις, αι αγοραί υλικού, αι αμοιβαί προσωπικού τεχνικών κ.τ.λ. τα πάνω στοιχίζουν χρήματα, πολύ χρήμα , το οποίον καθώς φαίνεται δεν λείπει απο κανένα κομματικόν ταμείον, αφού το ένα κόμμα συναγωνίζεται το άλλο σε επίδειξι πλούτου, χάριν ψηφοθηρίας. Ο λαός ασφαλώς τα βλέπει, διότι συμβαίνουν γύρω του, αλλά τα ανέχεται. Δεν διαμαρτύρεται, δεν διερωτάται πως εξασφαλίζουν αι πολιτικαί παρατάξεις τον οικονομικόν τους πακτωλόν, δεν προβληματίζεται για ποιο σκοπό δίνουν εκείνοι που δίνουν τα χρήματα, δεν απορεί γιατί με τα τεράστια αυτά ποσά δεν κτίζονται νοσοκομεία, αλλα ξοδεύονται στον αέρα.

Εαν υπήρχε φιλότιμο τα κόμματα θα υπέγραφαν μίαν συμφωνίαν, κατά την οποίαν θα διέθεταν τα τεράστια προεκλογικά κεφάλαια των, υπερ της δημιουργίας νοσοκομειακών μονάδων και θα περιώριζαν την προεκλογικήν των διαμάχην στην τελεόρασιν.

Δεν είναι ανγκη για ένα μήνα να οξυνθούν τα πάθη, όπως θα γίνη εξ αιτίας της προεκλογικής αναμετρήσεως. Δεν είναι ανάγκη να διαιρεθή βαθύτερον ο λαός προς τον οποίον τα κόμματα, σπέρνουν την διχόνοιαν. Εν τούτοις απορρίπτουν την πρότασιν να κάνουν τον προεκλογικόν τους αγώνα μόνο από την τηλεόρασιν , όπου θα ενεφανίζοντο οι αρχηγοί και επιλεγέντα στελέχη σε μονολόγους και σε διαλόγους μεταξύ των. Η τακτική αυτή, θα είχε και ένα άλλο επωφελές αποτέλεσμα. Ο λαός ασχέτως φρονημάτων θα παρηκολούθει όλους τους πολιτικούς, ενώ τώρα δεν πραγματοποιήται τούτο. Διότι στας κομματικάς συγκετρώσεις πηγαίνουν μονον οι οπαδοί του κόμματος που κάνει την συγκέντρωσιν και όχι οπαδοί αλλου κόμματος. Έτσι όμως ο πολιτικός αγών διεξήγετο από την τηλεόρασι ο λαός θα ήκουε όλας τας γνώμας και θα έκρινε καλλίτερον.

Κάτι τέτοιο όμως θα ζημιώση την κομματική στάνη, όπου οι ψηφοφόροι οδηγούνται σαν τα άβουλα πρόβατα και βελάζουν ναι ή όχι αναλόγως προς τας προτροπας των κομματικών τσοπάνων. Ωστόσον δεν είναι μόνον που δεν θέλουν να αποκαλύψουν τους χρηματοδότας των για να μην τους μάθη ο λαός. Υπάρχει και ένας ακόμη λόγος που αποκρύπτουν τους οικονομικούς ενισχυτάς των. Τα κόμματα παίρνουν κολοσσιαία ποσά τα οποία διαχειρίζονται χωρίς απόδοσιν λογαριασμού. Ένα μέρος των χρημάτων το αρπάζουν οι κομματικοί επιτήδειοι. Αυξάνουν λογιστικώς τα έξοδα και πράγματικώς τσεπώνουν τη διαφορά οι αετονύχηδες του κοινοβουλευτισμού. Αι εκλογαί είναι δι' αυτούς κερδοφόρος επιχείρησις. Αφου, άλλοτε κατευθύνουν τας πληρωμάς προς τα ιδιωτικάς των εταιρείας η φιλικά των προσώπα άλλοτε μεσολαβούν και εισπράττουν προμηθείας και άλλοτε τα οικονομούν ευθέως. Επαναλαμβάνω: Εδώ πρόκειταιγια χόρο δισεκατομμυρίων στον οποίον όποιος λάβη μέρος, οπωσδήποτε θα τα οικονομήση. Για να σας δώσω παραστατική εικόνα της καταστάσεως σας υπενθυμίζω τον μακαρίτη κωμικό Β. Αυλωνίτη που έλεγε: "Φάτε , φάτε φάτε και πάλι φάτε"!

Λοιπόν για την προστασία του ηθικού κύρους του πολιτικού κόσμου νομίζ, ότι χρειάζεται τα κόμματα να δηλώσουν πόσα χρήματα θα διαθέσουν προεκλογικώς και απο που τα έλαβαν. Διότι διαφορετικώς δίνουν το δικαίωμα εις κάθε Έλληνα πολίτη να υποπτεύεται και να κατηγορή.

Επίσης πρέπει να σταματήσουν την κοροϊδία των δήθεν εισφορών των μελών. Μέσα σ' ένα μήνα θα δαπανήσουν δισεκατομμύρια τα οποία ποίος ηλίθιος θα πιστευση, ότι συνεκεντρώθησαν με κουπόνια" των 5 ευρώ; Το Κ.Κ.Ε. που εδαπάνησε εκατοντάδες εκατομμυρίων για αγορά ή ανέγερσι ακινήτων ισχυρίζεται ότι τα εμάζευε απο εράνους μεταξύ των εργατών! Ούτε οι ίδιοι πιστευούν, ότι κάποιος θα τους πιστεύση , αλλα τι να πούν;

Όσο τα κόμματα δεν φανερώνουν τους οικονομικούς πόρους των, τόσο και πιο ένοχα για συναλλαγή και εξάρτησι γίνονται. Διότι όποιος τους παρέχει τα οικονομικά μέσα, κάτι που αντιπαρέχουν. Δεν είναι έτσι;; Για να μην σκέπτεται λοιπόν ο λαός, που τόσο πολυ σας ενδιαφέρει η γνώμη του, άσχημα πράγματα και μάλιστα αδικαιολογήτως, δημοσιεύσατε επι τέλους τα οικονομικά σας, ώστε να σταματήσουν οι ψυθυροί που κυκλοφορούν εις βάρος των κομμάτων

Sunday, August 26, 2007

Τι είναι πρόοδος.

Όταν λέγωμεν "πρόοδος" εννοούμε κάιτ το νέον, το οποίο όμως απαραιτήτως να είναι κλαόν ή οφέλιμον. Δεν νοείται πρόοδος οποιασδήποτε μορφής , αν το νέο που πρόκειται να εφαρμοσθή είναι κακόν ή επιζήμιον. Στον πολιτικόν κοινωνικόν , οικονομικόν , ηθικόν , καλιτεχνικόν κ.τ.λ. χώρον ως πρόοδος θεωρείται οτιδήποτε προάγει την πολιτική, της κοινωνία , την οικονομία την ηθική , την καλλιτεχνία κ.τ.λ. Το καλό ή το ωφέλιμο ή και τα δύο μαζί αποτελούν το περιεχόμενον της προόδου. Μια εταιρεία π.χ. προοδεύει οταν κερδίζει οικονομικώς. Κάθε ενέργεια που κάνει και δι' αυτής πραγματοποιείται οικονομικόν όφελος είναι ενέργεια προοδευτική. Για ένα φοιτητή λέγουν, ότι προοδευεί εφ' όσον προάγεται στά έτη σπουδών. Γενικώς έχω πρόοδο, προοδεύω , σημαίνει ότι καλλιτερευώ ή ωφελούμαι.

Απεναντίας ή πρόοδος δεν συνδέεται με το κακόν ή το επιζήμιον. Μια εταιρεία, για να έλθω στο παράδειγμα , που βαδίζει προς την χρεωκοπία, δεν μπορούμε να πούμε ότι προοδεύει. Όπως στην περίπτωσι του φοιτητού θα ήτο αστείο να ελέγαμε , ότι σημειώνει πρόοδο στας σπουδάς του. Επομένως κάθε τι το νέο που έρχεται εις οποιοδήποτε τομέα της ζωής δεν είναι πρόοδος, επειδή και μόνο είναι νέο. Το καινούτγιο, είτε είναι ιδέα, θεσμός μέτρα συμπεριφορά κ.τ.λ. μπορεί να είναι πρόοδος μπορεί να είναι όμως και οπισθοδρόμησις και όχι σπανίως να πρόκειται για το χειρότερο φαινόμενο που ονομάζεται εκφυλισμός.

Η πρόοδος λοιπόν δεν προσδιορίζεται επιφανειακώς , αλλά πρέπει να εισχωρήσουμε στο βάθος του "νέου" για να διαπιστώσουμεν, αν αυτό είναι καλόν ή ωφέλιμον, ώστε να αξίζη να λέγεται πρόοδος. Αλλοιώς, αν η μελέτη της οσίας του ή η πρακτική εφαρμογή του μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι το "νέον" βλάπτει τότε αυτό είναι οπισθοδρόμησις, ίσως και εκφυλισμός.

Αφου περιέγραψα, όσο πιο περιληπτικώς γίνεται την έννοια της προόδου , επιθυμώ εδώ ακριβώς να σημειώσω ότι οι διάφοροι "συγγραφείς" που παριστάνουν τον προοδευτικό ουδέποτε μας είπαν τι είναι η πρόοδος. Την αναφέρουν δίχως να την αναλύουν, δίχως να την εξηγούν. Συνήθως συγχέουν την πρόοδον με τον αριστερισμόν, την δημοκρατίαν και βεβαίως με τον μαρξισμόν. Για εκείνους τους κοσμοδιορθωτάς οτιδήποτε προέρχεται απο τον μαρξισμόν αναγνωρίζεται αμέσως ως προοδευτικόν. Οποιαδήποτε άποψιν διετύπωσε το 1848 ο Μαρξ τηην πιστεύουν , στην εποχή μας μάλιστα, ως προοδευτικήν, ωσάν η πρόοδος να αποτελή δημιούργημα του μαρξισμού, ενώ στην πραγματικότητα η πρόοδος προϋπήρξε των μαρξιστικών θεωριών

Έχομεν λοιπόν την λογικήν εξίσωσιν ότι : Νέον συν καλόν ή ωφέλιμον, ίσον πρόοδος και νέον συν κακόν ή επιζήμιον ίσον οπισθοδρόμησις και πιθανώς εκφυλισμός.

Η παράδοσις δεν είναι ανίθετος πρός την πρόοδον. Η διατήρησις παλαιών συνηθειών , ιδεών, συμπεριφοράς κ.τ.λ. , δεν αντίκειται προς την πρόοδον, επειδή και μόνον αυτό που διατηρείται είναι παλαιόν.

Η επιμονή σε κάτι παλαιό, που ταυτοχρόνως ζημιώνει οπωσδήποτε είναι αντιπροοδευτική. Απεναντίας η επιμονή σε κάτι παλιό που ταυτοχρόνως ωφελεί είναι προοδευτική. Όπως και η αποδοχή κάτι νέου που βλάπτει είναι οπισθοδρόμησις, ενώ η αποδοχή κάτι νέου που ωφελεί είναι πρόοδος.

Είμαι βέβαιος ότι καθώρισα με πολλήν σαφήνειαν την ουσίαν της προόδου. Αοι εδώ και εμπρός με ευκολίαν ημπορούμε να κρίνωμεν αν αυτό ή εκείνο είναι πρόοδος ή όχι. Δεν είναι πιά δυνατό να αφήνωμε τον κάθε άσχετο να ομιλή περί "προόδου" και "προοδευτικότητος", ενώ στην πραγματικότητα αγνοεί το περιεχόμενο και την σημασία των όρων που μεταχειρίζεται . ΠΡέπει να τον διακόψετε αμέσως και να τον ερωτήσετε όταν λέγη "πρόοδο" και "προοδευτικότητις" τι ακριβώς εννοεί. Δεν αμφιβάλω ότι θα αοριστολογήση ή μάλλον θα αερολογήση και σεις ασφαλώς θα καταλήξετε στα συμπεράσματα σας.

Εμείς τουλάχιστον γνωρίζομεν επακριβώς τι σημαίνει πρόοδος. Την γνωρίζομεν εξ ορισμού, που χαρακτηρίζεται απο την γενικότητα την απαράιτητον για κάθε επιστημονικόν ορισμόν. Οι ψευτοπροοδευτικοί αναφέρονται στην πρόοδο που για εκείνους δεν είναι έννοια , αλλα σύνθημα. Δια αυτό δεν την ορίζουν, αλλα μόνο την χρησιμοποιούν.


Tuesday, July 3, 2007

Ο δηθεν πνευματικός κόσμος

Έχω διερωτηθή: Ποία η παρουσία του πνευματικού κόσμου στην εθνική ζωή της Ελλάδος;Οι λεγόμενοι άνθρωποι των γραμμάτων και των Τεχνών απουσιάζουν συστηματικώς απο τον εθνικόν βίον.Δεν υπάρχουν σήμερον μορφαί όπως ο Παλαμάς, ο Σικελιανός, ο Βαλαωρίτης κ.τ.λ. οι οποίοι με την εμπνευσμένην δημιουργία των προεκάλουν ρίγη πατριωτικής και εθνικιστικής εξάρσεως. Βεβαίως δεν είναι δυνατόν να έχωμεν την απίτησιν απο τα ανθρωπάκια να γίνουν Μαβίληδες και να πέσουν στο Δρίσκο, αλλα τουλάχιστον ας δώσουν κάτι, μιαν λέξιν για την Ελλάδα!

Ο Δροσίνης, ο Σούρης, ο Μωραϊτίνης και τόσοι άλλοι έχουν υμνήσει την Ελληνική Σημαία , τον ελληνα στρατιώτη , την Ελληνική γη. Οι σύγχρονοι ποιηταί δεν γράφουν ποιήματα, ουτε καταλαβαίνεις τι γράφουυν. Πρέπει λέγουν να εισέλθης στο εσωψυχό τους για να εννοήσης τι εκφράζουν με τας ακατανοήτους λέξεις, που έβαλαν την μιαν δίπλα στην άλλην. Και για την Ελλάδα , ούτε λόγος να γίνεται. Δεν καταδέχονται να εσχοληθούν με την πατρίδα. Προτιμούν την "μαστούρα" τον "προβληματισμό" και την κοινωνική πάλη.

Είναι φυσικόν ο καλλιτέχνης να εξωτερικεύη το ψυχικό του Είναι. Εκείνο που αισθάνεται και που γεμίζει τον ευατόν του επιθυμεί να το αποδώση με την εργασίαν του. Οι εθνικοί μας ποιηταί επλημμύριζαν απο Ελλάδα , ησθάνοντο την Ελλάδα και την επαρουσίαζαν σταςα μεγαλοπρεπείς συλλήψεις των. Ο Κάλβος ή ο Σολωμός ή ο Πολέμης στας αθάνατους ωδάς των ορίζουν για πάντα τι σημαίνει εθνική πνευματική δημιουργία.

Χωρις ανάτασι , χωρίς παλμό καρδίας πως να συνθέση κανείς θριάμβους και παιάνας; Είναι καταδικασμένος να έρπη στα υπόγεια της καλλιτεχνίας. Και ποιάς καλλιτεχνίας; Στον εκφυλισμό, στην παρακμήν και στην κατάπτωσιν δίνουν το όνομα της τέχνης . Και τρέχει ο όχλος να δη για να εκτονώση τα απωθημένα του. Στο θέατρο , στη λογοτεχνία στο κινηματγράφο και στην τελείρασι χυδαιολογούν και πορνογραφούν.

Συνωστίζετο η μάζα για να ιδή κάποιαν κοπέλλα που έβγαινε γυμνή εις σκηνήν αθηναϊκού θεάτρου και η δεσποινίς εκείνη έκανε τέχνη. Επανειλημμένως παίζονται εις την τηλεόρασι διάφοραι πορνογραφικαί ταινίαι, όπου δεν δυνάσααι να προσδιορίσης ποίος έκανε έρωτα , με ποία ή με ποίιν , αφου οι ηθοποιοί φαίνονται απο την μέση και κάτω.Αξίζει να δήτε τα τόσα... ηθοπλαστικά περιοδικά που πωλούνται όχι στον έρωτα , όχι στην αισθησιακή ηδονή - κάτι που αναμφιβόλως δέχομαι - αλλα στον εξευτελισμό του έρωτος και στην αποκτήνωσι της ηδονής. Για να αντιληφθήτε παραστατικώς την διαφοράν ,σας καλώ να αντιπαραβάλετε έναν κλασικού πίνακα γυμνού, με ένα σημερινόν και αμέσως θα βεβαιωθήτε ότι, απο την μια μεριά είναι η ωραιότης του έρωτος και παο την άλλην η μαστροπεία.

Δυστηχώς επειδή οι τωρινοί καλλιτέχναι δεν έχουν τας ικανότητας και την ηθικήν δυναμιν της δημιουργίας , δια να εντυπωσιάσουν απευθύνονται στα κατώτερα αισθήματα και στας διαστροφάς του όχλου.

Όλοι αυτού οι αυνάνες, οι οξικομανείς και τα πορνίδια που παριστάνουν τον καλλιτέχνην και εκδίδουν βιβλία , δημοσιεύουν διηγήματα, παράγουν ταινίας συνθέτουν τραγούδια, ή παίζουν στο θέατρο προφανώς υποκινούνται απο τον μαρξισμόν , ο οποίος επιδιώκει έτσι να φθείρη τα κοινωνικά , ηθικά και ιδιολογικά θεμέλια του έθνους.

Καποτε υποχρεούσθε να διερωτηθήτε ποιοι και διατί βοηθούν οικονομικώς και ποικιλοτρόπως ενισχύουν τους ψευδοκαλλιτέχνας. Διατί τους δίδουν τα πάσης φύσεως μέσα και την δυναντότητα να μεταφέρουν στην κοινωνία στο σχολείο, στον στρατό και στην οικογένια μας τα αποκυήματα του συφιλιδικού εγκεφάλου τους;;

Στας είκαστικάς τέχνας δεν αξίζει τον κόπο ούτε να αναφερθή κανείς. Οι ζωγράφοι δεν είναι Ροϊλοί και Αλεξανδράκηδες , για να δείξουν την αγωνιστικότητα και την αυτοθυσία των Ελλήνων , ή έστω την χάρι της Ελληνικής φύσεως και την ομορφιά. Έχομεν τεχνην δίχως σκοπόν. Τέχνηη που δεν είναι ούτε δια ην τέχνην , αφού στερείτε αισθητικής. Εμφανέστερον χειρότεροι είναι οι Αρχιτέκτονες και βαρύταται αι αυθύναι της Αρχιτεκτονικής Σχολής, δια την εξαφάνισιν των Ελληνικών ρυθμών που είχαμε και δια την μη απόκτησιν νέων . Μας κατήντησαν χωρίς εθνικήν αρχιτεκτονικήν γραμμήν.

Αν μετατοπίσετε την έρευνα στο χώρο του βιβλίου σας πληροφορώ ότι ελάχιστοι παραδοσιακοί εκδοτικοί οίκοι κυκλοφορούν βιβλία ποιότητος, που προσφέρουν εις τον αναγνώστη ν. Η πλειοψηφία των εκδοτών συμβιβάζεται και συνήθως, σκοπίμως, εκτυπώνει τα εξαμβλώματα που γράφουν οι στρατευμένοι στην υπόθεσι της παρακμής ψευδοσυγγραφείς.

Εμπρος εις αυτην την βαθύτατην κρίσιν ο πλευματικός κόσμος ενόχως αδρανεί. Δεν ακούεται κάποια φωνη διαμαρτυρίας. Τα "πνευματικά" ιδρύματα , όπως η Ακαδημία , τα πανεπιστήμια κ.τ.λ. δενα αντιδρούν. επειδή συμμετέχουν στην παρακμή, η οποία πραγματοποιείται είτε δια πράξεως, είτε δια παραλείψεων. Τα "πνευματικά" ιδρύματα δια να ήσαν άξια του τίτλου των ώφειλαν να υψωναν αποφασστικώς το ηθικόν ανάστημα των, για να φράξουν τον δρόμο στους υπομευτάς του Ελληνικού πολιτισμού.

Προπολεμικώς τα πανεπιστήμια υπήρξαν κοιτίδες πατριωτισμού. Οι καθηγηταί πανεπιστημίων ίσταντο επι των εθνικών επάλξεων και καθωδηγουν την φοιτητικήν νεολαίαν. Τώρα ο πνευματικός κόσμος - με ελάχίστους εξαιρέσεις που σχεδον δεν φαίνονται - δεν αποτελεί πλέον την πρωτοπορίαν του έθνους. Πρόκειται ' επαγγελματίας που πωλούν γνώσεις ιατρικής, νομικής, φυσικήςμοικονομίας κ.τ.λ. στον λαό και τίποτα περισσότερον. Δεν αποτελούν παραδείγμα. Δεν αποτελούν παράδειγμα του ήθους και της Ελληνικότητος.

Εν τούτοις αι υπέροχοι προσωπικότητες των Γραμμάτων και των Τεχνών, που κάποτε εκόσμουν την πατρίδα δεν έμειναν χωρίς διαδόχους . Ναι υπάρχουν και τώρα πανάξιοι πνευματικοί άνθρωπο, αλλα το κατεστημένο του εκφυλισμού εμποδίζει την προβολή τους. ΜΕΧΡΙ ΠΌΤΕ ΌΜΩΣ;;;

Sunday, March 11, 2007

Η οικουμενικότης του ελληνισμού

Και αν ακόμη χαθή το κρατίδιον , που αναξίως λέγεται «ΕΛΛΑΣ» δεν θα χαθή ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, διότι αυτός κατέστη οικουμενική πραγματικότης. Οι πνευματικοί άνθρωποι όλου του κόσμου ανεγνωρισαν οριστικώς , ότι ο Ελληνισμός εδημιουργησε τον άνθρωπινον πολιτισμόν και σε κάθε ευκαιρία τον τιμούν.

Δεν είναι μόνο οι γνώσται της κλασσικής παιδείας , αλλά ακόμη και οι ειδικοί των θετικών επιστημών ανατρέχουν στην κληρονομία του Ελληνισμού. Στο μεγαλύτερο διάστημικό πρόγραμμα των ΗΠΑ έδωσε το όνομα ΑΠΟΛΛΩΝ και το σπουδαιότερο πρόγραμμα προηγμένης ευρωπαϊκής τεχνολογίας είχε ωνομάσθη ΕΥΡΗΚΑ!

Είναι η λέξις που αναφώνησε ο Αρχιμήδης(287-212 π.χ.) όταν ανεκάλυψε την «αρχή του Αρχιμήδους». Συγκεκριμένως , ο φίλος του και ίσως συγγενής του τύραννος των Συρακουσσών Ιέρων Β’ εζήτησε από τον Αρχιμήδην να ευρή αν ο χρυσοχόος που του κατασκεύασε ένα χρυσούν στέφανον ενόθευσε τον χρυσό με άλλο μέταλλον. Έπρεπε , όμως, να διαπιστωθεί τούτο δίχως να καταστραφή ο στέφανος.

Όπως μας παρέδωσεν ο Ρωμαίος Βιτρούβιος, Ο Αρχιμήδης μιαν μέρα που ελούετο , παρετήρησε ότι ο όταν εισήρχετο στο λουτρό εξετόπιζε κάποιαν ποσότητα ύδατος. Αμέσως συνέλαβε την σημασίαν αυτού του γεγονότος και, ενθουσιασθεί , εξήλθε γυμνός στον δρόμον κραυγάζων ΕΥΡΗΚΑ!

Πράγματι είχε ανακαλύψει ένα είδικό βάρος των σωμάτων. Ανεκάλυψε δηλαδή ότι ένα σώμα βυθιζόμενον είς το ύδωρ εκτοπίζει ποσότητα ύδατος αναλογον προς την πυκνότητα του. Επομένως ο χρυσούς στέφανος αν είχε νοθευτή με άλλο μέταλλο θα εξετόπιζε διαφορετικήν ποσότητα ύδατος από εκείνην που θα εξετόπιζε αν ήτο από αμιγή χρυσόν. Εβύθισε λοιπόν είς το ύδορ ένα στέφανον από αμιγές χρυσάφι και ένα ίσους βάρους από άργυρον. Οι ίσοβαρείς στέφανοι εξετόπισαν διαφορετικόν ύδωρ. Έτσι ο Αρχιμήδη συγκρίνων το ύδωρ που εξετόπισε ο στέφανος που του έδωσε ο ιέρων , με το ύδωρ που εξετόπισε ένας ισοβαρής αλλά από καθαρό χρυσάφι στέφανος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο χρυσοχόος είχεν αναμείξει άργυρον στον στέφανον που κατεσκεύασε για τον Ιέρωνα.

Έρχονται λοιπόν σήμερα αι πλεόν ανεπτυγμέναι βιομηχανικαί χώρες της Ευρώπης και το κοινό τεχνολογικό πρόγραμμά τους το ονομάζουν ΕΥΡΗΚΑ. Και εμείς εδώ ούτε ένα ανδριάντα του Αρχιμήδους έχουμεν κάνει!

Ο ιδρυτής της στατικής και υδροστατικής. Εκείνος που καθώρισε την σχέσιν της περιφερείας του κύκλου προς την διάμετρον(π = 3,14). Εκείνος που εθεμελίωσε τον ολοκληροτικόν λογισμόν και ανακάλυψε τους νόμους των μοχλών. Εκείνος που εφεύρε την έλικα του τροχαλίας , τα αναψωτικά μηχανήματα και την ελικοειδή αντλίαν που μέχρι ταώρα χρησιμοποιούν στον Νείλο. Εκείνος που εφήρμοσε την βλητικήν , με τους περιφήμους εκτοξεύσεις λίθων βάρους 350 χιλιγράμμων κατά των Ραμαϊκών πλεόων που επολιόρκουν τας Συρακούσας. Εκείνος που συνέγραψε βιβλία (στη δωρική μάλιστα γλώσσα) για την σφαίραν , τον κύλιινδρον, τα κέντρα βάρους επιπέδων, τον τετραγωνισμόν παραβολής του κώνους τα πολύεδρα κ.τ.λ. κ.τ.λ.

Αυτός ο επιφανής φισικός μηχανικός και μαθητικός δεν τιμάται από την Ελληνικήν Πολιτείαν. Ούτε η Συγκλητος του Πολυτεχβείου εκόσμησε το κτήριο της Σχολής με τον ανδριάντα του Αρχιμήδους, αλλα με την κεφάλα ενός κομουνιστού.

Έρχονται , όμως , οι Ευρωπαίοι και τιμούν τον Αρχιμήδη. Παίρνουν την αναφώνησίν του «ΕΥΡΗΚΑ!» και την δίδουν στο μεγαλύτερο επιστημονικό πρόγραμμα τους, στο οποίο ηθέλησε να μετάσχη η Ιαπωνία , αλλα απέρριψαν την συμμετοχήν της. Ένα τέτοιο τεράστιο πρόγραμμα φέρει Ελληνικόν όνομα. Είναι τιμή δια την ΕΛΛΑΔΑ , που ευρώπη εκδηλώνει τον θαυμασμόν της προ τον ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ, ο οποίος θα ακτινοβολή , όσο θα υπάρχουν πολιτισμένοι άνθρωποι.

Tuesday, February 20, 2007

Το κυπριακό . Ποιο κυπριακό ;;

Έχον περάσει Τόσα χρόνια και κάθε τόσο επαναλαμβάνεται το τροπάριο , ότι τάχα διερχόμεθα κρίσιμη φάση στο κυπριακό . Ποιο κυπριακό;; Υπάρχει τώρα Κύπρος;;;

Κύπρος υπήρξε όταν αγωνίζονται οι ήρωες της ΕΟΚΑ για την ΕΝΩΣΙΝ . Κυπριακό υπήρχε όταν εστάληντο αγχόναι στην Κύπρο και εθυσιάζοντο ελληνόπουλα. Κυπριακό υπήρχε όταν ο λαός της νήσου εμάχετο κατά των Αγγλών .Τώρα ποιο Κυπριακό υπάρχει;; είναι μήπως κυπριακό ή κενή φρασεολογία των συμπαρατάξεων και συμπαραστάσεων κ.τ.λ. Είναι μήπως κυπριακό τα ταξίδια του διεθνούς τουρίστα κύπριου;; Είναι μήπως κυπριακό η διχόνοια των Κυπρίων ;;


Απορώ γιατί δεν καταλαμβάνουν οι Τούρκοι και την υπολοιπον Κύπρον. Επήραν τη μισή , εσκότωσαν ,έκλεψαν , εβίασαν και οι Κύπριοι αντέδρασαν με κλαψουρίσματα και η πολιτική των ηγεσία έτρεχε από εδώ και από εκεί εκλιπαρούσα για ηθική και διπλωματική βοήθεια. Έτσι παρήλθον Τόσααα ολόκληρα χρόνια και δεν άνοιξε μύτη Τούρκου στρατιώτου.

Αν στη θέσι της Κύπρου ήτο η Κρήτη, οι Τούρκοι θα είχαν χάσει μέχρι τώρα δέκα σώματα στρατού από την αντιστασιακή δράση των Κρητών. Καθημερινώς τα τούρκικα στρατεύματα κατοχής θα επλήρωναν με αίμα την παρουσία των.Οι κρήτες θα ανετίναζαν εγκαταστάσεις , θα εφόνευαν Τούρκους εις ενέδρας , θα ωργανωναν απελευθερωτικό μέτωπο, θα εμάχοντο στις πόλεις , στα χωρία , στα βουνά , στους δρόμους , ΠΑΝΤΟΥ.

Κι έτσι θα ετίθετο το θέμα διθνώς και όχι με τα σάλια του Κυπριανού, που περιφέρεται στις διάφορες χώρες, για να πληροφορηθεί απο τις ξένες κυβερνήσεις ότι οι Τούρκοι μας κατέκτησαν εδάφη , μας ελεηλάτησαν την περιουσία , μας βίασαν τη γυναίακ.Οι ξένοι απο μέσα τους γελούν και λένε και σεις βρε άνανδροι τι κάνετε;; Πως αντιδράτε;; Ενώ από έξω εκφράζουν την συμπάθεια των, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά , υπομονή κ.τ.λ. το δίκαιο είναι ματο μέρο σας κ.τ.λ.

Και οι κύπριοι ;;; Ας είναι καλά το Λονδίνο. Εκεί έχουν τις εταιρείες τους. Όσον αφορά εις την ατίμωση των γυναικών των κι αυτό ετακτοποιήθη , αφού εψήφισαν την νομιμοποήση των εκτρώσεων δια τας βιασθείσας υπο των Τούρκων. Έτσι ούτε γάτα ούτε ζημια. Είναι όμως τόσο αναίσχυντοι , ως έμποροι ώστε τολμούν να καταθέτουν στεφάνους στους τάφους αλησμόνητων ηρώων της ΕΟΚΑ, που έπεσαν πολεμώντας για το ιδανικό της Ένωσης. Όταν οι τωρινοί Κύπριοι Είναι ανάξιοι της ιστορίας της Κύπρου.

Πάντού εις ολόκληρο τον κόσμο , με επι κεφαλή τους γενναίους Παλαιστινίους αναπτύσσονται και δρουν απελευθερωτικά κινήματα . Πανου΄είς όλας τας Ηπείρους οι λαοί αγωνίζονται γαι την εθνικη τους ελευθερία , παντους εκτός της Κύπρου! Χωρίς αγώνα όμως δεν δικαιούσθε ΄χοι να είσθε ελεύθεροι , αλλα να ζείτε.

Μα είναι πρωτοφανής εκφυλισμός στα πεντακοσίας χιλιάδας κυπρίων να μη ευρίσκεται , έτσω ΕΝΑΣ σε κάθε εκατό χιλιάδες, δηλαδή πέντε κύπριοι που να αποφασίσουν να εκδικηθούν του Τούρκους και να αρχίουν την ένοπλον δράσιν!

Επιπλέον ενω δεχόμεθα τις τούρκικες σφαλιάρες , εμείς καθόμαστε ομοψυχία , πλήρης συμφωνία , αποφασιστικότατα (!) συνέχιση αγώνων !! (Στα λόγια φυσικά) και κάθε λίγο και λιγάκι βλέπουμε σοβαροφανή πρόσωπα στην τηλεόραση να μας πληροφορούν , ότι έκαναν σφαιρική ανασκόπηση , σε βάθος ανακεφαλαίωση , χάραξη κοινής γραμμής , εξέταση τελευταίων εξελίξεων και βεβαίως προετοιμασία στην επιτροπή για να να συζητηθούν στη διακοινοτική σύσκεψη , ώστε να ετοιμαστεί σχέδιο για το συμβούλιο εξ’ αντιπροσώπων των ενδιαφερομένων μερών , που θα προτείνει στη συνάντηση κορυφής , για να μελετηθεί μετά εξάμηνος κ.τ.λ. Εχάθη λοιπόν τελείως η ντροπή (;;) , αφού όλα τα κάνουν , εκτός από αυτό που πρέπει : ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΟΠΛΑ!

Monday, February 19, 2007

Πανεπιστημιακό άσυλο

Η έννοια του πανεπιστημιακού ασύλου ανεπτύχθη προ δυο αιώνων στην Γερμανίαν . Εσήμαινε δε και σημαίνει ακόμη το δικαίωμα του καθηγητού πανεπιστημίου να διδάσκει από την έδραν ιδέας αντίθετους , προς τας θέσεις του κράτους και την εκκλησίας.

Με άλλα λόγια εθεωρήθη από τους Γερμανούς αναγκαίο στοιχείο της πνευματικής προόδου ή ελευθερία της επιστημονικής σκέψεως και έρευνας. Έτσι καθιερωθεί το πανεπιστημιακό άσυλο , που προστατεύει τον καθηγητή , τον οποίον ουδείς δύναται να θίξει δι’ όσα διδάσκει. Ιδιαιτέρως το κράτος και η εκκλησία δεν δύνανται να του επιβάλουν τι να λέγει ή να μη λέγει.

Άρα αποστολή του θεσμού του πανεπιστημιακού ασύλου είναι η εξασφάλισης της ελευθερίας διδασκαλίας των καθηγητών , διότι δι’ αυτής προάγονται οι επιστήμη και ο πολιτισμός. Χάρις μάλιστα στη λειτουργία του πανεπιστημιακού ασύλου εν Γερμανία κατωρθόθη η διάδοση πολλών φιλοσοφικών αντιλήψεων, που αν δεν υπήρχε το πανεπιστημιακών άσυλο οι καθηγητές ή δεν θα απετόλμουν την δημοσία διδασκαλία των φιλοσοφικών θεωριών των ή διδάσκοντες αυτά θα καταδιώκοντα θα εκφυλακίζοντο κ.τ.λ.

Επι «Νεας Δημοκρατίας» εισήχθη και στην Ελλάδα ο θεσμός του πανεπιστημιακού ασύλου με καθυστέρηση και παραποιημένος , επειδή εκείνοι που εισηγήθηκαν το νομοθέτημα δεν είχαν γνώσιν του θέματος. Εψήφισαν λοιπόν ένα νομικό έκτρωμα , το οποίον δημιουργεί «ταμπού» σε ορισμένα κτίρια. Δηλαδή δεν προστατευτεί η πνευματική δημιουργία του καθηγητού , ούτε η επιστημονική δραστηριότητα του , αλλά απαγορεύεται στην αστυνομία να εισέρχεται δι’ οιονδήποτε λόγον εντός του πανεπιστημιακού χώρου.


Το αποτέλεσμα είναι ότι αν μέσα σε μια αίθουσα ή στους διαδρόμους κάποιας σχολής γίνεται εμπόριο ναρκωτικών η αστυνομία να αδυνατεί να επέμβει διότι της το απαγορεύει ο νόμος , που επέβαλε αυτό το ιδιόρρυθμο δήθεν πανεπιστημιακό άσυλο

Από την πράξη γνωρίζουμε ότι διάφορα κακοποιά στοιχεί , αναρχικοί κ.τ.λ. όταν κάνουν διαδηλώσεις σπάζουν προθήκες καταστημάτων που κατακλέβουν και εν συνέχεια , εισέρχονται εις το πανεπιστήμιον , συνήθως στην νομική σχολή και κλείνουν την εξώθυρα προ των αστυνομικών οι όποιοι εξ αιτίας του πανεπιστημιακού ασύλου αδρανούν.

Ο κάθε περιθωριακός τύπος , σεξουαλικώς ανώμαλος . ψυχοπαθής λωποδύτης , τοξικομανής , ελεεινός και βρωμερός , εισέρχεται στο πανεπιστήμιο και ξέρει ότι η αστυνομία δεν μπορεί να ελέγξει. Αν μάλιστα αποπειραθεί κάποιος ευσυνηδητος αστυνομικός να πλησίαση, η αλητεία από μέσα ωρύεται (φασίστε , τραμπούκοι , μπάτσοι κ.τ.λ. ) ο τύπος γκαρίζει περί πανεπιστημιακού ασύλου και δεν αποκλείεται ο αστυνομικός να θεωρηθεί χουντικός! Και να τιμωρηθεί ή τουλάχιστον να μετατεθεί.

Επομένως η αστυνομία προτιμά να αδιαφορεί –και δικαίως- παρά να ευρεθή μπλεγμένη. Εκτός από την σημειωθείσα διαστρέβλωση της έννοιας του πανεπιστημιακού ασύλου πρέπει να προσθέσω και το σπουδαιότερο, ότι το πανεπιστημιακό άσυλο με την ορθή του αποστολή δεν αναγνωρίζεται εις την Ελλάδα. Δεν υπάρχει νόμος στην Ελλάδα που να προστατεύει την ελευθερία διδασκαλίας του καθηγητού πανεπιστημίου. Φυσικά μου είναι γνωστοί οι συνταγματικοί διατάξεις, που εγγυώνται τα ατομικά δικαιώματα και τας ελευθερίας του πολίτου .Δεν ομιλώ περί αυτών. Αναφέρομαι στην προστασία , της ελευθερίας διδασκαλίας του πανεπιστημιακού ως καθηγητού και όχι ως πολίτου. Τέτοια ελευθερία ουδείς νόμος εξασφαλίζει η προστατεύει , ούτε καν την προβλέπει.

Στην πραγματικότητα μάλιστα συμβαίνει το αντίθετο. Διότι όποιος καθηγητής τολμήσει να αμφισβητήσει π.χ το πολίτευμα , αμέσως θα περάσει από πειθαρχικών συμβούλιων και θα απολυθεί με την αιτιολογία , ότι δεν διαθέτει τον πρέποντα σεβασμό προς δημοκρατικό καθεστώς!


Αλλά έχει ο καιρός γυρίσματα και όταν το σύστημα αλλάξει … κάποιοι θα λογοδοτήσουν εκεί πάνω.

Sunday, February 18, 2007

Τηλεοπτικοί κουτοπόνηροι

Έχει από όλους παρατηρηθεί ότι η τηλεόραση μας χρησιμοποιει/ούσε για τους χαρακτηρισμούς της , που έδινε σε διάφορα κράτη και των κυβερνήσεων τους, όρους πρωτότυπου εμπνεύσεως. Παραδείγματος χάριν προκειμένου περί του Ζιβκωφ έλεγαν «Ο πρόεδρος της λαϊκής δημοκρατίας της Βουλγαρίας» ενώ προκειμένου περί του Πινοσέτ έλεγαν «ο δικτάτορας Πινοσέτ».

Βεβαίως γνωρίζουμε ότι στην Βουλγαρία δεν λειτουργούσε καμία μορφή δημοκρατίας αλλά επικρατούσε διδακτορία μαρξιστικού τύπο , όπου φυσικά δεν υπήρχε ελευθερία . Εν τούτοις για την ελληνική τηλεόραση-εφημερίδες οι Βούλγαροι ήταν δημοκράτες και μάλιστα λαϊκή. Ασφαλώς και στη Χιλή δεν αναγνωρίζεται η δημοκρατία και Πινοσετ ήταν ένας δικτάτωρ εθνικιστικού τύπου. Αλλά ο άνθρωπος δεν μας παριστάνε τον δημοκράτη , όπως ο Ζιβκωφ.

Είχαμε δει να οδηγούν τον μακαρίτη Τσερνιένκο μπροστά στην κάλπη για να ψηφίσει. Είπε μάλιστα τότε η τηλεόραση-εφημερίδαις ότι ο Τσερνιένκο «άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα»(αν θυμάται-ξέρει κανείς τα αποτελέσματα ας με πληροφορήσει διότι μου διαφέγγουν). Την ίδια ημέρα πληροφορηθήκαμε πάλι από τις ίδιες πηγές ότι στο Πακιστάν «που κυβερνάται από τον δικτάτορα Ζία , έγινε παρωδία εκλογών χωρίς την συμμετοχή πολιτικών κομμάτων»

Θέλαν δηλαδή να μας πουν ότι στις εκλογές που διεξήχθησαν στην Ρωσία συμμετείχαν πολιτικά κόμματα ;; ότι στην Ρωσία οι εκλογές τότε δεν ήταν παρωδία;; ποιον κοροϊδεύουν ;;;

Όσον αφορά στην Πολωνία «τους» είναι δύσκολο να παρουσιάσουν τον Στρατηγό Γιαρουζέλσι ως πρόεδρο λαϊκής δημοκρατίας. Οι αρμόδιοι όμως πολιτειολόγοι της ΕΡΤ ανακάλυψαν την λύση . Ο Γιαρουζελσι ανακηρύχθηκε σε «ηγέτης της Πολωνίας», ενώ ο Μάρκος των Φιλιππίνων χαρακτηρίστηκε σαν «δικτάτορας των Φιλιππίνων»

ωστόσο δεν χρειάζεται πολύ μυαλό για να συμφωνήσει κανείς, ότι τόσον ο Γιαρουζελσι , όσον και ο Μάρκος τότε στηρίζονταν στη στρατιωτική τους δύναμη .Και οι δύο δικτάτορες. Έτσι είναι η αλήθεια. Η μικροσκοπιμότης όμως που εξυπηρετεί την EΡΤ βαπτίζει τον μεν «ηγέτη» τον δε «δικτάτορα».(Να προσθέσω εδώ ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου η ΕΡΤ … βλέπεις και αυτοί που κυβερνούν οι ίδιοι είναι …. Στο ίδιο σύστημα )

Άλλως τε συνηθίζεται οι δικτάτορες να υπάρχουν στον Εθνικισμό ενώ στον κουμμουνισμό να ανθούν οι «λαϊκή δημοκρατία» !!!Αυτά τα φαιδρά που ικανοποιούν την κομματική τύφλωση δεν ανταποκρίνονται στην αντικειμενικότητα. Ένας αμόρφωτος , που ταυτοχρόνως είναι και εμπαθής να δέχεται ευχαριστώς .Ένας όμως με στοιχειώδεις γνώσεις και ειλικρινής πώς να ανεχθή;;

Η αποπληροφόρηση στην οποία συστηματικώς επιδίδεται η ΕΡΤ δεν περιορίζεται στα γεγονότα που τα εμφανίζει όπως επιθυμεί η δεν τα εμφανίζει καθόλου , αλλά επεκτείνεται και στην χρησιμοποίησητων και επιθέτων. Ανάφερα μερικούς όρους. Προσθέτω και μερικά επίθετα . Οι κουμουνιστές αντάρται του Σάλβαντόρ ονομάζονται «επαναστάται» ενώ οι εθνικιστές αντάρται της Νικαραγουας δυσφημούνται ως «δεξιοί μισθοφόροι». Για τους αντάρτες όμως του Αφγανιστάν που δεν τολμούν/ούσαν να τους αποκαλέσουν «δεξιούς μισθοφόρους», η τηλεόραση μας απλώς δεν τους αναφέρει. Ωραίο κόλπο το σιωπώ , δυστυχώς όμως έτσι φιμώνουν την μούσα της αλήθειας.

Συγκεκριμένα από τη μου είπαν , αλλά και όπως διάβασα τους πληροφορούσαν συνεχώς ότι επρόκειτο να γίνει επίθεση των ΗΠΑ κατά της Νικαράγουας , ενώ η ρώσικη εισβολή στο Αφγανιστάν δεν ήταν επίθεση , αλλά στρατιωτική βοήθεια που νομίμως ( !!! ) κυβέρνηση του Αφγανιστάν είχε ζητήσει από την Ρωσία.

Ακόμα και σήμερα οι Τηλεοράσεις συνεχίζουν το έργο τους. Πρέπει κάποτε να λέγουν τα πράγματα με το όνομα τους είναι ζήτημα σοβαρότητας , αν τους ενδιαφέρει φυσικά .

«Αρνούμενος τις λεωφόρους των πολλών περπάτησε σε μη πολυσύχναστα μονοπάτια.»Πυθαγόρας