Google

Wednesday, September 12, 2007

αοπλα θα "πολεμανε" τα αεροσκαφη μας!

Πατήστε πάνω στην εικόνα ....

... λύση; ΑΠΛΗ! Να πέφτουν πάνω στα τουρκικά
τα Ελληνικά

Να αναβιώση η ΕΟΚΑ

Το εψευδοκράτος με το ψευτοσύνταγμα του και τας ψευτοεκλογάς του είναι τετελεσμένα γεγονότα, που δεν ανατρέπονται ούτε με αποφάσεις διεθνών οργανισμών , ούτε με το ανησυχο ύφος του κυπρίου προέδρου , που επι των ημερών του εξευτελίζεται η αξιοπρέπεια του κυπριακού λαού.

Αύριο, κ.Κυπριανού , το ψευδοκράτος θα οργανώση και θα εκπαιδεύση ψευδοστρατόν και θα σας επιτεθούν οι τουραλάδες, να βιάσουν όσας γυναίκας δεν εβίασαν και να υποτάξουν όσους δια της φυγής, εγλύτωσαν την δουλείαν. Και σεις θα περιφέρεσθε στον ΟΗΕ, ο οποίος στα λόγια θα καταδικάζη τους Τουρκοκυπρίους , ενώ στα έργα θα αδιαφορη , όπως ακριβώς τα δέκα τελευταία έτη κάνει.

Οι κ.Πολιτικάντιδες δεν φαίνεται αφελής. Μήπως νομίζουν ότι εμείς είμεθα αφελείς; Διατί πηγαινοέρχονται και διοτί κάθε τόσο δηλώνουν ότι το κυπριακό διέρχεται κρισιμον φάσιν; Και λοιπόν. Τι πράττουν τόσα χρόνι; Τιποτε. Α! ναι βεβαίως έχομεν δικαιον αλλα δεν το ευρίσκομεν, εχουμεν συμπαρατάξεις όχι εις κάποιαν αιματηράν μάχην, αλλά σε υπογραφάς ανακοινώσεως, έχομεν συμπαραστάσεις όχι εις δυναμικάς συγκρούσεις, αλλά είς διπλωμαικά διαβήματα, έχομεν ομοψυχίαν και συμφωνούμε απολύτως στο να αποφύγωμεν κάθε κίνδυνο και έτσι υφιστάμεθα κάθε ταπείνωσιν.

Τελος πάντων τι θέλετε κ. Πολιτικοί; Όλοι σάς λέγουν ότι έχουμεν δίκαιον. Ότι κακώς οι Τούρκοι εδιχοτόμησαν την Κύπρον, ότι κακώς ελεηλάτησαν τας κυπριακάς περιουσίας, ότι κακώς εβίασαν χιλιάδες Κυπρίας, ότι κακώς ωργάνωσαν κράτος κ.τ.λ. Όλοι συμφωνούν, ότι όλα τα κακά τα διέπραξαν οι Τούρκοι εις βάρος της Κύπρου. Τι παραπάνω θέλετε;; Μήπως θέλετε να αποβιβασθούν Βέλγοι, Γάλλοι, Ολλανδοί κ.τ.λ. για να αποκαταστήσουν τη εδαφικήν ακεραιότητα της Κύπρου; Μήπως θέλετε να στείλη Ο ΟΗΕ εκστρατευτικό σώμα , δια να εξασφαλίση την εθνικήν ανεξαρτησία της Ξύπρου;; Φυσικά τέτοια πράγματα είναι αδύνατον να συμβούν. Το ερώτημα , ωστόσον εξακολουθεί να τίθεται: Τι πέριμένετε απο τους ξένους ΠΟΛΙΤΚΟΙ;

Οι Τουρκοκύπριοι εδημιούργησαν στην πραγματικότητα κράτος. Εμείς το αποκαλούμε ψευδοκράτος. Όπως , όμως , και να το ονομάζωμεν η πραγματικότης δεν αλλάζει. Ήδη το ψευδοκράτος εσκότωσε κύπριους όχι βεβαίως με ψευδοσφαίρας. Ήδη το ψευδοκράτος αναπτύσσει εντονον διπλωματικήν δραστηριότητα στας Ισλαμικάς χώρα, ωργάνωσεν διοίκησιν , δικαιοσύνην κ.τ.λ. έχει κυβέρνησιν, έχει σημαίαν, συγκροτεί στρατόν, κάνει διεθνείς έπαφάς και το σπουδαιότερον όλων ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ. Η ελληνική και η κυπριακή κυβέρνησις το χαρακτηρίζουν ως ψευδοκράτος και προς θεμελίωσιν του χαρακτηρισμού αναφέρονται στην πολιτειολογίαν , αποδεικνύοντες έτσι, ότι δεν γνωρίζουν ούτε πολιτειολογίαν .

ΔΙότι απο ποίαν πολιτειολογικήν άποψιν το κράτος του Ντενκτάς είναι ψευδοκράτος; Απο την άποψιν εδάφους δεν είναι, διότι έχει έδαφος. Από την άποψιν πληθυσμού πάλι δεν είναι ψευδοκράτος, διότι έχει πληθυσμόν. Απο την άποψιν κυριαρχίας της πολιτικής εξουσίας επι του συγκεκριμένου χώρου και λαού δεν είναι ψευδοκράτος, αφού ασκεί την κυριαρχίαν του απολύτως. Εκ ποίων, λοιπόν, πραγματικών στοιχείων το κράτος του Ντενκτάς πρέπει να θεωρηθή ψευδοκράτος; Τα νομικά επιχειρήματα στο δημόσιο διεθνές δίκαιο δεν έχουν ουσιαστικήν αξία να δεν ανταποκρίνονται εις πραγματικάς καταστάσεις.

Επι τέλους κάποτε οι Κυπριοι οφείλουν να αποφασίσουν αν είναι άξιοι να κηρύξουν ενοπλον απελευθερωτικόν αγώνα, ή αν είναι ανάξιοι, τότε να αφήσουν τον κόσμον ήσυχον, διότι κανείς δεν πρόκειται να σκοτωθή υπέρ της Κύπρου, εφ' όσον οι Κύπριοι δεν δίνουν πρώτοι το παράδειγμα.

Η υπομονή παντού έχει τα όρια της. Μόνο στην Κύπρον είναι ανεξάντλητος. Οι Κύπριοι διαθέτουν αστείρευτα αποθέματα υπομονής, ώστε να ανέχωνται όλα τα αίσχη που οι Τούρκοι τους επιβάλλουν. Και που είσαι ακόμη! Διότι η Τουρκία , αφού οργάνωση και αξόπλιση το Τουρκοκυπριακό κράτος, ΄τοτε αυτό θα αρχίση μέσα στην υπόλοιπο κύπρο αντάρτικο των πόλεων και με άλλας πράγεις θα προκαλέση ένοπλον σύρραξιν και οι Τούρκοκύπριοι θα κυριεύσουν ολόκληρον την Κύπρον, ενώ η ηγεσία των Ελληνοκυπρίων θα διαμαρτύρεται στο ΟΗΕ και θα δηλώνη ότι "δεν θα δεχθή τετελεσμένα γεγονότα". Και ησ τάσις της Ελλάδος θα είναι η ίδια . Συμπαράστασις , συμπαράταξις, ομοψυχία. Ελπίζω, όμως, θα ευρεθούν μερικοί νέοι Διγενήδες, για νά αποπλύνουν την ατίμωσι της γης όπου αναπαύοννται τα ιερά οστά των ηρώων της ΕΟΚΑ!
«Αρνούμενος τις λεωφόρους των πολλών περπάτησε σε μη πολυσύχναστα μονοπάτια.»Πυθαγόρας