Google

Tuesday, February 20, 2007

Το κυπριακό . Ποιο κυπριακό ;;

Έχον περάσει Τόσα χρόνια και κάθε τόσο επαναλαμβάνεται το τροπάριο , ότι τάχα διερχόμεθα κρίσιμη φάση στο κυπριακό . Ποιο κυπριακό;; Υπάρχει τώρα Κύπρος;;;

Κύπρος υπήρξε όταν αγωνίζονται οι ήρωες της ΕΟΚΑ για την ΕΝΩΣΙΝ . Κυπριακό υπήρχε όταν εστάληντο αγχόναι στην Κύπρο και εθυσιάζοντο ελληνόπουλα. Κυπριακό υπήρχε όταν ο λαός της νήσου εμάχετο κατά των Αγγλών .Τώρα ποιο Κυπριακό υπάρχει;; είναι μήπως κυπριακό ή κενή φρασεολογία των συμπαρατάξεων και συμπαραστάσεων κ.τ.λ. Είναι μήπως κυπριακό τα ταξίδια του διεθνούς τουρίστα κύπριου;; Είναι μήπως κυπριακό η διχόνοια των Κυπρίων ;;


Απορώ γιατί δεν καταλαμβάνουν οι Τούρκοι και την υπολοιπον Κύπρον. Επήραν τη μισή , εσκότωσαν ,έκλεψαν , εβίασαν και οι Κύπριοι αντέδρασαν με κλαψουρίσματα και η πολιτική των ηγεσία έτρεχε από εδώ και από εκεί εκλιπαρούσα για ηθική και διπλωματική βοήθεια. Έτσι παρήλθον Τόσααα ολόκληρα χρόνια και δεν άνοιξε μύτη Τούρκου στρατιώτου.

Αν στη θέσι της Κύπρου ήτο η Κρήτη, οι Τούρκοι θα είχαν χάσει μέχρι τώρα δέκα σώματα στρατού από την αντιστασιακή δράση των Κρητών. Καθημερινώς τα τούρκικα στρατεύματα κατοχής θα επλήρωναν με αίμα την παρουσία των.Οι κρήτες θα ανετίναζαν εγκαταστάσεις , θα εφόνευαν Τούρκους εις ενέδρας , θα ωργανωναν απελευθερωτικό μέτωπο, θα εμάχοντο στις πόλεις , στα χωρία , στα βουνά , στους δρόμους , ΠΑΝΤΟΥ.

Κι έτσι θα ετίθετο το θέμα διθνώς και όχι με τα σάλια του Κυπριανού, που περιφέρεται στις διάφορες χώρες, για να πληροφορηθεί απο τις ξένες κυβερνήσεις ότι οι Τούρκοι μας κατέκτησαν εδάφη , μας ελεηλάτησαν την περιουσία , μας βίασαν τη γυναίακ.Οι ξένοι απο μέσα τους γελούν και λένε και σεις βρε άνανδροι τι κάνετε;; Πως αντιδράτε;; Ενώ από έξω εκφράζουν την συμπάθεια των, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά , υπομονή κ.τ.λ. το δίκαιο είναι ματο μέρο σας κ.τ.λ.

Και οι κύπριοι ;;; Ας είναι καλά το Λονδίνο. Εκεί έχουν τις εταιρείες τους. Όσον αφορά εις την ατίμωση των γυναικών των κι αυτό ετακτοποιήθη , αφού εψήφισαν την νομιμοποήση των εκτρώσεων δια τας βιασθείσας υπο των Τούρκων. Έτσι ούτε γάτα ούτε ζημια. Είναι όμως τόσο αναίσχυντοι , ως έμποροι ώστε τολμούν να καταθέτουν στεφάνους στους τάφους αλησμόνητων ηρώων της ΕΟΚΑ, που έπεσαν πολεμώντας για το ιδανικό της Ένωσης. Όταν οι τωρινοί Κύπριοι Είναι ανάξιοι της ιστορίας της Κύπρου.

Πάντού εις ολόκληρο τον κόσμο , με επι κεφαλή τους γενναίους Παλαιστινίους αναπτύσσονται και δρουν απελευθερωτικά κινήματα . Πανου΄είς όλας τας Ηπείρους οι λαοί αγωνίζονται γαι την εθνικη τους ελευθερία , παντους εκτός της Κύπρου! Χωρίς αγώνα όμως δεν δικαιούσθε ΄χοι να είσθε ελεύθεροι , αλλα να ζείτε.

Μα είναι πρωτοφανής εκφυλισμός στα πεντακοσίας χιλιάδας κυπρίων να μη ευρίσκεται , έτσω ΕΝΑΣ σε κάθε εκατό χιλιάδες, δηλαδή πέντε κύπριοι που να αποφασίσουν να εκδικηθούν του Τούρκους και να αρχίουν την ένοπλον δράσιν!

Επιπλέον ενω δεχόμεθα τις τούρκικες σφαλιάρες , εμείς καθόμαστε ομοψυχία , πλήρης συμφωνία , αποφασιστικότατα (!) συνέχιση αγώνων !! (Στα λόγια φυσικά) και κάθε λίγο και λιγάκι βλέπουμε σοβαροφανή πρόσωπα στην τηλεόραση να μας πληροφορούν , ότι έκαναν σφαιρική ανασκόπηση , σε βάθος ανακεφαλαίωση , χάραξη κοινής γραμμής , εξέταση τελευταίων εξελίξεων και βεβαίως προετοιμασία στην επιτροπή για να να συζητηθούν στη διακοινοτική σύσκεψη , ώστε να ετοιμαστεί σχέδιο για το συμβούλιο εξ’ αντιπροσώπων των ενδιαφερομένων μερών , που θα προτείνει στη συνάντηση κορυφής , για να μελετηθεί μετά εξάμηνος κ.τ.λ. Εχάθη λοιπόν τελείως η ντροπή (;;) , αφού όλα τα κάνουν , εκτός από αυτό που πρέπει : ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΟΠΛΑ!

Monday, February 19, 2007

Πανεπιστημιακό άσυλο

Η έννοια του πανεπιστημιακού ασύλου ανεπτύχθη προ δυο αιώνων στην Γερμανίαν . Εσήμαινε δε και σημαίνει ακόμη το δικαίωμα του καθηγητού πανεπιστημίου να διδάσκει από την έδραν ιδέας αντίθετους , προς τας θέσεις του κράτους και την εκκλησίας.

Με άλλα λόγια εθεωρήθη από τους Γερμανούς αναγκαίο στοιχείο της πνευματικής προόδου ή ελευθερία της επιστημονικής σκέψεως και έρευνας. Έτσι καθιερωθεί το πανεπιστημιακό άσυλο , που προστατεύει τον καθηγητή , τον οποίον ουδείς δύναται να θίξει δι’ όσα διδάσκει. Ιδιαιτέρως το κράτος και η εκκλησία δεν δύνανται να του επιβάλουν τι να λέγει ή να μη λέγει.

Άρα αποστολή του θεσμού του πανεπιστημιακού ασύλου είναι η εξασφάλισης της ελευθερίας διδασκαλίας των καθηγητών , διότι δι’ αυτής προάγονται οι επιστήμη και ο πολιτισμός. Χάρις μάλιστα στη λειτουργία του πανεπιστημιακού ασύλου εν Γερμανία κατωρθόθη η διάδοση πολλών φιλοσοφικών αντιλήψεων, που αν δεν υπήρχε το πανεπιστημιακών άσυλο οι καθηγητές ή δεν θα απετόλμουν την δημοσία διδασκαλία των φιλοσοφικών θεωριών των ή διδάσκοντες αυτά θα καταδιώκοντα θα εκφυλακίζοντο κ.τ.λ.

Επι «Νεας Δημοκρατίας» εισήχθη και στην Ελλάδα ο θεσμός του πανεπιστημιακού ασύλου με καθυστέρηση και παραποιημένος , επειδή εκείνοι που εισηγήθηκαν το νομοθέτημα δεν είχαν γνώσιν του θέματος. Εψήφισαν λοιπόν ένα νομικό έκτρωμα , το οποίον δημιουργεί «ταμπού» σε ορισμένα κτίρια. Δηλαδή δεν προστατευτεί η πνευματική δημιουργία του καθηγητού , ούτε η επιστημονική δραστηριότητα του , αλλά απαγορεύεται στην αστυνομία να εισέρχεται δι’ οιονδήποτε λόγον εντός του πανεπιστημιακού χώρου.


Το αποτέλεσμα είναι ότι αν μέσα σε μια αίθουσα ή στους διαδρόμους κάποιας σχολής γίνεται εμπόριο ναρκωτικών η αστυνομία να αδυνατεί να επέμβει διότι της το απαγορεύει ο νόμος , που επέβαλε αυτό το ιδιόρρυθμο δήθεν πανεπιστημιακό άσυλο

Από την πράξη γνωρίζουμε ότι διάφορα κακοποιά στοιχεί , αναρχικοί κ.τ.λ. όταν κάνουν διαδηλώσεις σπάζουν προθήκες καταστημάτων που κατακλέβουν και εν συνέχεια , εισέρχονται εις το πανεπιστήμιον , συνήθως στην νομική σχολή και κλείνουν την εξώθυρα προ των αστυνομικών οι όποιοι εξ αιτίας του πανεπιστημιακού ασύλου αδρανούν.

Ο κάθε περιθωριακός τύπος , σεξουαλικώς ανώμαλος . ψυχοπαθής λωποδύτης , τοξικομανής , ελεεινός και βρωμερός , εισέρχεται στο πανεπιστήμιο και ξέρει ότι η αστυνομία δεν μπορεί να ελέγξει. Αν μάλιστα αποπειραθεί κάποιος ευσυνηδητος αστυνομικός να πλησίαση, η αλητεία από μέσα ωρύεται (φασίστε , τραμπούκοι , μπάτσοι κ.τ.λ. ) ο τύπος γκαρίζει περί πανεπιστημιακού ασύλου και δεν αποκλείεται ο αστυνομικός να θεωρηθεί χουντικός! Και να τιμωρηθεί ή τουλάχιστον να μετατεθεί.

Επομένως η αστυνομία προτιμά να αδιαφορεί –και δικαίως- παρά να ευρεθή μπλεγμένη. Εκτός από την σημειωθείσα διαστρέβλωση της έννοιας του πανεπιστημιακού ασύλου πρέπει να προσθέσω και το σπουδαιότερο, ότι το πανεπιστημιακό άσυλο με την ορθή του αποστολή δεν αναγνωρίζεται εις την Ελλάδα. Δεν υπάρχει νόμος στην Ελλάδα που να προστατεύει την ελευθερία διδασκαλίας του καθηγητού πανεπιστημίου. Φυσικά μου είναι γνωστοί οι συνταγματικοί διατάξεις, που εγγυώνται τα ατομικά δικαιώματα και τας ελευθερίας του πολίτου .Δεν ομιλώ περί αυτών. Αναφέρομαι στην προστασία , της ελευθερίας διδασκαλίας του πανεπιστημιακού ως καθηγητού και όχι ως πολίτου. Τέτοια ελευθερία ουδείς νόμος εξασφαλίζει η προστατεύει , ούτε καν την προβλέπει.

Στην πραγματικότητα μάλιστα συμβαίνει το αντίθετο. Διότι όποιος καθηγητής τολμήσει να αμφισβητήσει π.χ το πολίτευμα , αμέσως θα περάσει από πειθαρχικών συμβούλιων και θα απολυθεί με την αιτιολογία , ότι δεν διαθέτει τον πρέποντα σεβασμό προς δημοκρατικό καθεστώς!


Αλλά έχει ο καιρός γυρίσματα και όταν το σύστημα αλλάξει … κάποιοι θα λογοδοτήσουν εκεί πάνω.

Sunday, February 18, 2007

Τηλεοπτικοί κουτοπόνηροι

Έχει από όλους παρατηρηθεί ότι η τηλεόραση μας χρησιμοποιει/ούσε για τους χαρακτηρισμούς της , που έδινε σε διάφορα κράτη και των κυβερνήσεων τους, όρους πρωτότυπου εμπνεύσεως. Παραδείγματος χάριν προκειμένου περί του Ζιβκωφ έλεγαν «Ο πρόεδρος της λαϊκής δημοκρατίας της Βουλγαρίας» ενώ προκειμένου περί του Πινοσέτ έλεγαν «ο δικτάτορας Πινοσέτ».

Βεβαίως γνωρίζουμε ότι στην Βουλγαρία δεν λειτουργούσε καμία μορφή δημοκρατίας αλλά επικρατούσε διδακτορία μαρξιστικού τύπο , όπου φυσικά δεν υπήρχε ελευθερία . Εν τούτοις για την ελληνική τηλεόραση-εφημερίδες οι Βούλγαροι ήταν δημοκράτες και μάλιστα λαϊκή. Ασφαλώς και στη Χιλή δεν αναγνωρίζεται η δημοκρατία και Πινοσετ ήταν ένας δικτάτωρ εθνικιστικού τύπου. Αλλά ο άνθρωπος δεν μας παριστάνε τον δημοκράτη , όπως ο Ζιβκωφ.

Είχαμε δει να οδηγούν τον μακαρίτη Τσερνιένκο μπροστά στην κάλπη για να ψηφίσει. Είπε μάλιστα τότε η τηλεόραση-εφημερίδαις ότι ο Τσερνιένκο «άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα»(αν θυμάται-ξέρει κανείς τα αποτελέσματα ας με πληροφορήσει διότι μου διαφέγγουν). Την ίδια ημέρα πληροφορηθήκαμε πάλι από τις ίδιες πηγές ότι στο Πακιστάν «που κυβερνάται από τον δικτάτορα Ζία , έγινε παρωδία εκλογών χωρίς την συμμετοχή πολιτικών κομμάτων»

Θέλαν δηλαδή να μας πουν ότι στις εκλογές που διεξήχθησαν στην Ρωσία συμμετείχαν πολιτικά κόμματα ;; ότι στην Ρωσία οι εκλογές τότε δεν ήταν παρωδία;; ποιον κοροϊδεύουν ;;;

Όσον αφορά στην Πολωνία «τους» είναι δύσκολο να παρουσιάσουν τον Στρατηγό Γιαρουζέλσι ως πρόεδρο λαϊκής δημοκρατίας. Οι αρμόδιοι όμως πολιτειολόγοι της ΕΡΤ ανακάλυψαν την λύση . Ο Γιαρουζελσι ανακηρύχθηκε σε «ηγέτης της Πολωνίας», ενώ ο Μάρκος των Φιλιππίνων χαρακτηρίστηκε σαν «δικτάτορας των Φιλιππίνων»

ωστόσο δεν χρειάζεται πολύ μυαλό για να συμφωνήσει κανείς, ότι τόσον ο Γιαρουζελσι , όσον και ο Μάρκος τότε στηρίζονταν στη στρατιωτική τους δύναμη .Και οι δύο δικτάτορες. Έτσι είναι η αλήθεια. Η μικροσκοπιμότης όμως που εξυπηρετεί την EΡΤ βαπτίζει τον μεν «ηγέτη» τον δε «δικτάτορα».(Να προσθέσω εδώ ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου η ΕΡΤ … βλέπεις και αυτοί που κυβερνούν οι ίδιοι είναι …. Στο ίδιο σύστημα )

Άλλως τε συνηθίζεται οι δικτάτορες να υπάρχουν στον Εθνικισμό ενώ στον κουμμουνισμό να ανθούν οι «λαϊκή δημοκρατία» !!!Αυτά τα φαιδρά που ικανοποιούν την κομματική τύφλωση δεν ανταποκρίνονται στην αντικειμενικότητα. Ένας αμόρφωτος , που ταυτοχρόνως είναι και εμπαθής να δέχεται ευχαριστώς .Ένας όμως με στοιχειώδεις γνώσεις και ειλικρινής πώς να ανεχθή;;

Η αποπληροφόρηση στην οποία συστηματικώς επιδίδεται η ΕΡΤ δεν περιορίζεται στα γεγονότα που τα εμφανίζει όπως επιθυμεί η δεν τα εμφανίζει καθόλου , αλλά επεκτείνεται και στην χρησιμοποίησητων και επιθέτων. Ανάφερα μερικούς όρους. Προσθέτω και μερικά επίθετα . Οι κουμουνιστές αντάρται του Σάλβαντόρ ονομάζονται «επαναστάται» ενώ οι εθνικιστές αντάρται της Νικαραγουας δυσφημούνται ως «δεξιοί μισθοφόροι». Για τους αντάρτες όμως του Αφγανιστάν που δεν τολμούν/ούσαν να τους αποκαλέσουν «δεξιούς μισθοφόρους», η τηλεόραση μας απλώς δεν τους αναφέρει. Ωραίο κόλπο το σιωπώ , δυστυχώς όμως έτσι φιμώνουν την μούσα της αλήθειας.

Συγκεκριμένα από τη μου είπαν , αλλά και όπως διάβασα τους πληροφορούσαν συνεχώς ότι επρόκειτο να γίνει επίθεση των ΗΠΑ κατά της Νικαράγουας , ενώ η ρώσικη εισβολή στο Αφγανιστάν δεν ήταν επίθεση , αλλά στρατιωτική βοήθεια που νομίμως ( !!! ) κυβέρνηση του Αφγανιστάν είχε ζητήσει από την Ρωσία.

Ακόμα και σήμερα οι Τηλεοράσεις συνεχίζουν το έργο τους. Πρέπει κάποτε να λέγουν τα πράγματα με το όνομα τους είναι ζήτημα σοβαρότητας , αν τους ενδιαφέρει φυσικά .

«Αρνούμενος τις λεωφόρους των πολλών περπάτησε σε μη πολυσύχναστα μονοπάτια.»Πυθαγόρας